TỰ HÀO VỀ LỊCH SỬ CÔNG TY

Mở rộng và phát triển thông qua mua các công ty khác và phát triển trên thị trường toàn cầu.

 

History banner

today - reshaping your world

 

Saint-Gobain Abrasives tập trung chiến lược của mình trên tiếp tụcmở rộng quốc tế phát triển liên tục của các giải pháp sáng tạo mài mòn


1990-2000 Winter and Flexovit

Thâm nhập thị trường Trung Quốc 

Mua cổ phầnvà tham gia vào công ty Grindwell Nortontại Ấn Độ

Mua công ty Winter

Mua công ty Unicorn Group

Mua công ty Flexovit International


1990 Saint-Gobain

 

 

 

 

 

Norton logo

 

• Saint-Gobain mua công ty Norton


1950-1990 Carborundum

Đăng ký trên sàn chứng khoán New York NYSE

Thâm nhập thị trường sản phẩm xây dựng và mua công ty Clipper

Thâm nhập thị trường sản phẩm đá mài kim cương vàmua công ty Christensen

• Mua công ty Carborundum Abrasives North America


1930-1950 Behr Manning

Thâm nhập Abrasives tráng and thị trường nhám và mua công Behr Manning Corp.

Thâm nhập thị trường Braxin


1990-1930 Norton

• Norton mở rộng hoạt động tại Âu Châu

• Thành lập công ty Norton Grinding Machine Co.

• Thành lập nhà máy sản xuất tại Pháp, Canada và Nhật Bản


1885 Norton

Thành lập công ty Norton Emery Wheel Co.