Cam kết của chúng tôi để
phát triển bền vững

 

Trong năm 2014, Saint-Gobain Abrasives ra mắt của nó; phù hợp kế hoạch phát triển bền vững mới có giá trị kinh doanh và tầm nhìn của chúng tôi. Đây kế hoạch 5 điểm của các chính sách và thực tiễn hoạt động củng cố cam kết của chúng tôi để phát triển bền vững như một nhà lãnh đạo toàn cầu. Chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc thúc đẩy phát triển bền vững với một số thành tựu quan trọng trong từng khu vực mà chúng tôi đã trình bày chi tiết dưới đây. 

 


 

We will offer powerful, precise and user friendly solutions, which will enable our customers to shape and surface-finish all types of materials even in the most complex and challenging applications.

Theo đuổi một chính sách đầy tham vọng để liên tục cải thiện sức khỏe nơi làm việc & sự an toàn

 


Trong mài mòn của chúng tôinhà máy an toàn là số một của chúng tôi ưu tiên: tai nạn mất thời gian đã giảm gấp năm lần trong 10 năm


Tất cả các nhà khai thác cá nhân được đánh giá ít nhất 3 lần mỗi năm thông qua các chương trình SMAT (Quản lý cấp cao Kiểm toán Tool) 33.480 SMATs cá nhân tiến hành trên toàn thế giới vào năm 2014
-33.480 SMATs cá nhân tiến hành trên toàn thế giới vào năm 2014


66.969 giờ đào tạo trên toàn thế giới Saint Gobain-Tiêu chuẩn an toàn năm 2014


Thực hiện việc giảm thiểu công việc nặng nhọc: tiếng ồn, công việc nhàm chán, tạo môi trường lao động hợp lý


Giàm tiếp xúc với hóa chất


Tổ chức ngày an toàn lao dộng hàng năm trên toàn cầu.


Sustainability 2

Liên tục khuyến khích các phát triển cá nhân nhân viên của chúng tôi

 


Saint-Gobain được đánh giá là Nhà Tuyển Dụng Hàng Đầu trong năm 2015, trong 3 năm liên tiếp


Tập trung đặc biệc vào đa dạng hóa, huấn luyện và phát triển nghề nghiệp


Abra + cho tiếp xúc cụ thể của tài năng trẻ của chúng tôi để quản lý cấp cao


Hơn 60 khóa huấn luyện được đề nghị bởi Saint-Gobain Abrasives University và Trung tân huấn luyện của Saint-Gobain


Thực hiện việc khào sát sự hài lòng của nhân viên một cách có hệ thống


Sustainability 3

Hãy là một người có trách nhiệm và bền vững máy nghe nhạc quốc tế & trong các cộng đồng địa phương của chúng tôi

 


Là thành viên sáng lập FEPA và oSa, tích cực thúc đẩy sự an toàn trong ngành kỹ nghệ mài mòn


chính sách phát triển bền vững đã được kiểm toán bởi VERITAS


Là nhà bảo trợ trong những công đồng dịa phương thông qua các sáng kiến về vận động xã hội,


Triển khai áp dụng trên quy mô rộng lớn các tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001


Kiểm định và chứng nhận nội bộ dựa vào các tiêu chuẩn an toàn sau:

EN12413: 1999 ( Vật liệu mài được kết dính )     EN13743: 2002 ( hám Phủ )     EN13236: 2001 ( Vật liệu siêu mài )     EN13236: 2001 ( Lưỡi cắt kim cương )


Saint-Gobain là thành viên bảo chứng cho Tuyên bố về Bảo vệ khí hậu, và là CEOWater Mandate về Bảo vệ tài nguyên nước (một phần của những Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ của Liên Hợp Quốc) for Water Resource Protection (as part of the UN’s Millennium Development Goals)


Tham gia hiến chương về nhà cung cấp, các luật lệ quản lý gỗ, đánh giá và kiểm địng CSR, quy trình chất kết dính, các chính sách về khoán sản…


Saint-Gobain là thành viên Global Compact của Liên Hợp Quốc


Sustainability 4

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường các hoạt động của chúng tôi với năm ưu tiên

 


Nâng cao hiệu quả sử năng lượng trong sản xuất


Gia tăng sử dụng những nguyên liệu tái chế trong những nhà máy của chúng tôi


Giảm khí thải CO2


Sử dụng nguồn nước một cách tiết kiệm


Áp dụng chính sách xử lý nước thải nghiêm ngặt.


Sustainability 5

Tiếp tục xây dựng sinh thái valorized
các sản phẩm
mang lại giá trị bổ sung cho
khách hàng của chúng tôi

 


Là nhà sản xuất vật liệu mài mòn đầu tiên sản xuất các sản phẩm FSC®


sử dụng nhựa thông tự nhiên và hạt mài tái chế


Cung cấp các sản phẩm và giải pháp chất lượng cao góp phần giảm thiểu ảnh hưởng môi trường và người sử dụng

• '-giảm tiếng ồn

• '-giảm sự rung

• '-giảm bụi