TẦM NHÌN : Tái định hình Thế giới của bạn

 

Trở thành nhà cung cấp giải pháp mài hàng đầu thế giới, giữ vị trí hàng đầu về sáng tạo và dịch vụ. 

Cung cấp các giải pháp mài hoàn hào nhất cho khách hàng.

 

 

Reshaping globe

 

NHIỆM VỤ

 

Sản phẩm

cung cấp các giải pháp mài hướng đến sự mạnh mẽ, chính xác và thân thiện với người dùng trong mỗi công đoạn mài, giúp khách hàng có thể tạo hình và làm bóng bề mặt đối với tất cả các loại vật liệu trong những ứng dụng mài phức tạp nhất, từ sản xuất thủ công cho đến cơ khí chính xác.

 

Dịch vụ

Thỏa mãn tất cả các yêu cầu của khách hàng trong mỗi thị trường thông qua mở rộng hoạt động bán hàng, khả năng chuyên môn trong các ứng dụng mài, hệ thống phân phối hiệu quả, hệ thống truyền thọng và kinh nghiệm chuyên sâu của chúng tọi trong cọng tác quản trị, nghiên cứu và phát triển.