Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı

Dünyanın öncü  şirketleri  arasında yer alan, inşaat, endüstriyel ve habitat çözümlerinde dünya lideri olan Saint-Gobain Grubunun bir kuruluşu olan Saint-Gobain İnovatif Malzemeler ve Aşındırıcı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olarak aşındırıcılar alanında faaliyet gösteren firmamız; genel müdürlük  ‘Altay Çeşme Mahallesi, Çamlı Sokak, No:21 Esas Ofispark Kat:9  Maltepe-İstanbul’, fabrika ise ‘Eskişehir organize sanayi bölgesi 20. Cadde no :26’ adresindeki coğrafi  sınırlar içerisinde  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini kesme taşları ve taşlama taşları üretimi ve satışı faaliyetleri üzerine kurmuştur.
Bu kapsam belirlenirken Saint-Gobain İnovatif Malzemeler ve Aşındırıcı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin Entegre Yönetim Sistemlerinin etkin olarak işletilmesine etki eden  gerek ülke içi ve dışı  uygunluk yükümlülükleri yasal şartları, ilgili taraf şartları, Saint-Gobain ve OSA standartları ile Entegre Yönetim Sistemimizle ilgili olan tarafları ve  bu tarafların ihtiyaç ve beklentilerini de göz önünde bulundurarak  kuruluş  yaşam döngüsünü  Satış, Satın Alma, Yeni Ürün Devreye Alma, Tedarik ve Lojistik, Üretim, Kalite, Bakım, Sevkiyat,  Satış, İnsan Kaynakları,Muhasebe Finans  Yönetimi üzerine kurmuş olup araştırma geliştirme ve bilgi teknolojileri faaliyetlerini, Saint-Gobain Grubuna ait diğer işletmelerden Dış Kaynak olarak sağlamaktadır. Bu nedenle Kalite Yönetim Sistemimizin 8.3 tasarım ve geliştirme maddesi uygulanmamaktadır .
Saint-Gobain faaliyetlerinden kaynaklı emisyon, atık ve doğal kaynak tüketimini, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini  standart gereklilikleri, yasal yükümlülükler, müşteri şartları ve Saint-Gobain Standartları doğrultusunda kontrol altında tutabilmek ve takip edebilmek için ÇİSG birimi kurmuş ve faaliyetlerini bu yönde devam ettirmektedir.
Müşteri memnuniyeti, çevre  ve  iş sağlığı yönetiminin sürdürülebilirliği için Saint-Gobain proseslerinin her adımında  uygunsuzluğu kaynağında yok edip  güçlü ekipman ve  yetin personel alt yapısı ile sürekli iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

 

 

İLKE VE POLİTİKALARIMIZ

Kalite
Politikamız

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği
İlkelerimiz

 

SERTİFİKALARIMIZ

iso 45001