Sürdürülebilir Kalkınma için Taahhüdümüz

 

2014 yılında Saint-Gobain Aşındırıcılar, iş değerlerimiz ve vizyonumuzla bağlantılı olarak yeni sürdürülebilirlik planını yürürlüğe soktu. Operasyonel tedbirler ve pratiklerden meydana gelen bu beş maddeli plan, bir dünya lideri olarak sürdürülebilir gelişim konusundaki kararlılığımızın altını çizmekte. Aşağıda her biri ayrı ayrı detaylandırılmış konularda sahip olduğumuz bir dizi önemli yeteneğimizle gelişen sürdürülebilirlikte önemli aşama kaydetmiş bulunuyoruz. 

 


 

We will offer powerful, precise and user friendly solutions, which will enable our customers to shape and surface-finish all types of materials even in the most complex and challenging applications.

Sürekli iş sağlığı ve güvenliğini artırmak için iddialı bir politika izleme

 


Güvenlik bizim bir numaralı önceliğimizdir: kayıp zaman kazalarında 10 yılda beş kat azalma


Tüm operatörler ayrı ayrı SMAT programı aracılığıyla yılda en az 3 kez değerlendirilir. (Üst Yönetim Denetim Aracı): 2014 yılında dünya çapında yapılan 33.480 bireysel SMATs


2014 yılında Saint-Gobain güvenlik standartları adı altında 66969 saat eğitim verildi


Işyerinde yaşanan sıkıntıların azaltılması: gürültü, tekrarlanan görevler, güvenlik, ergonomi…


Kimyasallara maruziyetin azaltılması


Yıllık dünya çapında EHS günü


Sustainability 2

Sürekli olarak çalışanlarımızın kişisel gelişimlerini teşvik etme

 


Saint-Gobain 2015'te, üst üste 3. kez en iyi işveren seçildi.


Çeşitlilik, eğitim ve kariyer yönetimine özel önem


Abra+, genç ve yetenekli çalışanlarımızın üst yönetim tarafından farkedilmesini hedefler.


Saint-Gobain Abrasives Üniversitesi ve Saint-Gobain Eğitim tarafından önerilen 60'ın üzerine eğitim kursu


Sistematik olarak gerçekleştitirilen çalışan memnuniyeti anketleri


Sustainability 3

Uluslararası ve yerel topluluklar içinde sorumlu ve sürdürülebilir bir oyuncu olmak

 


FEPA ve oSa kurucu üyesi, aktif aşındırıcı güvenliğini teşvik etme


VERITAS tarafından denetlenmiş sürdürülebilir kalkınma politikaları


Sosyal mobilite, yerel okulların ısıtılması gibi girişimlerle yerel toplulukları destekleme


Kapsamlı uluslararası standartlar ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001


Aşağıdaki güvenlik standartlarına dayalı iç sınav ve belgelendirme:

N12413: 1999 (Bağlı Aşındırıcılar)EN13743: 2002 (kaplamalı Aşındırıcılar)EN13236: 2001 ( Süper Aşındırıcılar)EN13236: 2001 ( Elmas Testereler)


Saint-Gobain İklimi Koruyalım bildirgesini ve su kaynaklarının korunması için su direktifi'ni destekler (UN’s Millennium Development Goals kapsamında)


Üçüncü şahıs tedarikçi anlaşmaları, kerestecilikle ilgili düzenlemeler, KSS değerlendirmeler ve denetimleri, yapıştırma süreci, mineraller politikası …


Saint-Gobain, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler üyesidir.


Sustainability 4

Beş öncelik ile faaliyetlerimizin çevresel kalıntıları en aza indirmek

 


Üretimimizin enerji verimliliğini arttırılması


Tesislerinde geri dönüştürülmüş hammadde kullanımının arttırılması


CO2 emisyonlarının azaltılması


Su kaynaklarımızın optimize edilmesi


Katı atık ayrımı politikası


Sustainability 5

Sürekli katma değer getiren eko-valörlü ürünler geliştirmek

 


FSC® ürünler üreten ilk aşındırıcı üreticisi


Doğal reçineler ve geri dönüşümlü minerallerin kullanılması


Çevreye ve kullanıcıya olan zararları azaltmaya yönelik yüksek performanslı aşındırıcı ürünler ve çözümler:

-düşük gürültü

-düşük titreşim

-düşük toz