Making the world a better home.

เรามีความยินดีที่จะประกาศเป้าหมายของแซง-โกแบ็ง ซึ่งเป็นผลพวงจากการร่วมมือร่วมใจของเหล่าพนักงานแซง-โกแบ็งทั่วโลกกว่า 15,000 คน ถือเป็นการร่วมมือกันครั้งแรกเพื่อลูกค้าของเรา เราออกแบบ, ผลิต, และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ช่วยให้ชีวิตของทุกคนดีขึ้น เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี และยังช่วยดูแลโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้น

#Maketheworldbetter #saintgobain #proud