Made by Me - สินค้าคุณภาพ โดยฝีมือคนไทย

มาดูวีดีโอ Made by Me - สินค้าคุณภาพ โดยฝีมือคนไทย เบื้องหลังความสำเร็จผลิตภัณฑ์ Norton นั่นคือเหล่าพนักงานครอบครัว Norton ที่โรงงานผลิตใบตัดใบเจียรของเราในจังหวัดนครปฐม ประเทศไทย เรามีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคุณภาพโดยฝีมือคนไทย