Weber เปิดตัวไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Norton ในงาน Architect Fair 2018

กลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็ง ประเทศไทย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัด ขัด เจียรภายใต้แบรนด์ Weber เป็นครั้งแรกในงาน Architect Fair 2018 ระหว่างวันที่ 1-6 พฤกษภาคม 2018  และมีการแสดงตัวอย่างผลิตภัํณฑ์ใบตัดเพชรขนาด 4 นิ้วในงานนี้ ซึ่งใช้เทคโนโลยีและวิศวกรรมการผลิตจาก Norton  โดยผลิตภัณฑ์นี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง Weber ผู้นำด้านปูนยาแนว และ Norton ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ตัด ขัด เจียร ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็ง เพื่อขยายไลน์ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างไปสู่ตลาดกระเบื้อง โดยผลิตภัณฑ์ใหม่นี้จะประกอบไปด้วย ใบตัดเพชรขนาด 4 นิ้ว, ใบตัดเหล็ก, ใบเจียรกระจก, กระดาษทรายซ้อน และ กระดาษทรายไฟเบอร์ ซึ่งจะวางตลาดภายในปีนี้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก