We are Customer Service Day 2019

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2019 ที่ผ่านมา บริษัทแซงโกแบ็ง แอบราซีฟส์ ประเทศไทย ได้จัดงาน “We are Customer Service Day” เป็นครั้งที่ 2 ณ โรงงานใบตัด ใบเจียร จังหวัดนครปฐม  โดยงานนี้จัดเพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญ และมุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้าของเราตลอดไป

โดยเริ่มจากการเปิดวีดีโอบอกจุดประสงค์ของการจัดงานของ Mr. Loic Mahe, VP Abrasives - Asia Pacific และการกล่าวเปิดงานโดยMr. Paul Massard, General Manager – South East Asia  หลังจากนั้น พวกเราร่วมกันรับชมวีดีโอเกี่ยวกับการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาการบริการลูกค้าของพวกเรา และมีการเปิดตัวแบบสำรวจความพึงพอใจสำหรับพนักงาน เพื่อช่วยพัฒนาการบริการภายในองค์กร

สำหรับช่วงสุดท้ายของกิจกรรม คือ “Beyond Expectation Workshop” ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมในแต่ละแผนก ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดและนำเสนอไอเดียในการบริการลูกค้า รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบวนการทำงานที่จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าของเราได้มากขึ้น

customer service day 2019