Thailand Metalex 2018

Metalex เป็นงานแสดงเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 32 ในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21-24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ภายในงานผลิตภัณฑ์หินเจียร คุณภาพสูงจาก Norton ได้รับเลือกให้จัดแสดงและสาธิตในเครื่องจักรของ Okamoto นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ใยขัด (Non-woven) ของ Carborundum ในบูธ Kings brite อีกด้วย

 

metalex  cover

แบ่งปัน