SCPE Dealer Fair 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา บริษัทแสงเจริญพัฒนาเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (SCPE) ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Nortonมากกว่า 28 ปี ได้จัดงาน 
SCPE Dealer Fair 2019 ขึ้นที่โรงแรม Prince Palace โดยเชิญเจ้าของร้านค้าส่งกว่า 200 ร้านค้าเข้าร่วมงาน ภายในงานมีบูธแสดงสินค้า Norton และมีการมอบผลิตภัณฑ์ Norton ให้กับผู้โชคดีภายในงาน

Untitled-1