Norton ร่วมกิจกรรมสัมนาจัดโดยกลุ่มบริษัท แซงโกแบ็ง

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฏาคม 2019 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท แซงโกแบ็ง ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ได้จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ การพัฒนาการออกแบบที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับสถาปนิกและนักออกแบบ รวมไปถึงนักเรียนนักศึกษา

 

โดยภายในงานมีการออกบูธแสดงสินค้าจากบริษัทในกลุ่มแซงโกแบ็ง ได้แก่ Norton, Gyproc, Weber, และ Saint-Gobain Glass ให้กับผู้ที่สนใจ

 

sg event_6july2019