Norton จัดกิจกรรม CSR ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

บริษัท แซงโกแบ็ง แอบราซีฟส์ ประเทศไทย มอบผลิตภัณฑ์เจียร ตัด ขัด ถู และจัดการอบรมด้านความปลอดภัยให้กับวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2019 ที่ผ่านมา

 

บริษัทฯ ได้มอบผลิตภัณฑ์ใบตัด ใบเจียร และกระดาษทราย คุณภาพสูง เพื่อให้ทางวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีนำไปใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้กับนักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัย

 

และคุณ สรณัญช์ ผ่องแผ้ว ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ได้จัดการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยเบื้องต้นให้กับนักเรียน นักศึกษาจากแผนกช่างเชื่อมกว่า 50 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการทำงาน, อันตรายจากการใช้งานเครื่องเจียรมือถือ รวมไปถึงวิธิีการหลีกเลี่ยงและป้องกันอันตราย เพราะการใช้งานที่ไม่เหมาะสม และการไม่ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน ซึ่งอาจเป็นอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตได้ 

 

Norton ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และทักษะให้กับนักเรียน นักศึกษา และสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัย เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ จนไปถึงเมื่อต้องปฏิบัติงานจริงในอนาคตอีกด้วย

 

csr