งานฝึกอบรม ณ ร้านเชียงใหม่สุขสวัสด์

เมื่อว้นที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา Norton ร่วมกับบริษัท แสงเจริญพัฒนาเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จัดงานฝึกอบรม ณ ร้านเชียงใหม่สุขสวัสด์ ภายในงานมีการให้ข้อมูลสินค้าเบื้องต้น, ข้อแนะนำด้านความปลอดภัย และสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์กระดาษทรายและใบตัดเหล็กจาก Norton ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ที่เข้าร่วมงานกว่า 30 ท่าน

chaingmai suksawat