การฝึกอบรมสินค้า Carborundum สำหรับตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

​เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019 ทีมผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์และฝ่ายขายในประเทศไทย จัดการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ Carborundum ให้กับบริษัท ยิบอินซอย จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Carborundum ในประเทศไทย โดยจัดขึ้นที่โรงงานผลิตใบตัด ใบเจียร จังหวัดนครปฐม  ซึ่งมีทีมการตลาดและฝ่ายขายจำนวน 17 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม   ประกอบไปด้วยการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้งาน สำหรับสินค้า ใบตัด ใบเจียร กระดาษทราย และหินเจียร รวมไปถึงการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่

 

carbo training - th