การจัดฝึกอบรมให้กับบริษัทแสงเจริญพัฒนาเอ็นเตอร์ไพรส์

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทาง Norton ได้มีการจัดฝึกอบรมให้กับบริษัท แสงเจริญพัฒนาเอ็นเตอร์ไพรส์ ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Norton ในประเทศไทย โดยมีการแนะนำแผ่นตัดรุ่นใหม่และยังให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าใบตัดใบเจียรให้กับฝ่ายขาย ณ สำนักงานของบริษัท แสงเจริญพัฒนาเอ็นเตอร์ไพรส์

 

แบ่งปัน