Happy World Green Building Week!

ในฐานะที่เป็นผู้นำตลาด แซง-โกแบ็ง ได้ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเราสัญญาว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัด ขัด เจียรคุณภาพสูงที่สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อโลกของเรา และเรายังคงสนับสนุนให้มีการสร้างอาคารที่สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน - Happy World Green Building Week!

#WGBW2017 @Saint-Gobain @WorldGBC #OurHeroIsZero

 

 

 

 

แบ่งปัน