ประกาศสำคัญ: เว็บไซต์นี้จะถูกแทนที่ด้วยเว็บไซต์ Saint-Gobain Surface Solutions ใหม่ ในวันที่ 31 พฤษภาคม คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม

แซงโกแบ็ง แอบราซีฟส์ อินโดนีเซียจัดกิจกรรมเพื่อสังคม We Care-We share

แซง-โกแบ็ง แอบราซีฟท์ ประเทศอินโดนีเซีย จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) “WE CARE - WE SHARE” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนป้องกันตัวเองจาก Covid-19 โดยกิจกรรมนี้ จัดขึ้นระหว่าง 16 – 20 พฤศจิกายน 2020 ที่ผ่านมา

 

โดยกิจกรรมในแคมเปญนี้ประกอบไปด้วยการแจกหน้ากากอนามัย, ถุงยังชีพ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดให้กับพนักงานและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19  และมีการแจกหน้ากาก และบริจาคเครื่องกรองอากาศให้กับศูนย์สุขภาพชุมชน  ซึ่งแคมเปญนี้มีการแจกหน้ากากอนามัยกว่า 50,0000 ชิ้น ให้กับพนักงานและชุมชน เนื่องจากหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

 

นอกจากนี้ เรายังมีการจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) “Smart Ways to stay productive during Covid-19 Pandemic ให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติตามกฎและมาตรการเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อป้องกัน Covid-19 ในชุมชน

'

we care - fb