แซง-โกแบ็งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

แซง-โกแบ็ง แอบราซีฟส์ (ประเทศไทย) ได้มอบผลิตภัณฑ์ใบตัด ใบเจียร กระดาษทราย ผ้าทราย ให้กับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียนอาชีวะทั่วประเทศ เราอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และทักษะให้กับครูและนักเรียน เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ จนไปถึงเมื่อต้องปฏิบัติงานจริงในอนาคต

 

13372711296225