คุณทราบหรือไม่?

 


 

Falklift truck pictoแซง-โกแบ็งมีสต็อค

สินค้ามากกว่า

45,000 ชิ้น

 

 


belt pictoกระดาษทราย/ผ้าทราย ของ Norton ความยาวถึง 115 กม. ถูกใช้งานในเครื่องจักรตลอดเวลา 

 


กระดาษทราย Norton ถูกใช้ในการขัดผิวปีกเครื่องบิน เพื่อช่วยลดน้ำหนักของปีกเครื่องบินได้ถึง aeroplane picto120 กิโลกรัมเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

 


Thin wheel pictoใบตัดใบเจียรของ Norton ถูกจำหน่ายมากถึง วันละ 1 ล้านแผ่น


Diamond grinding wheel picto

ใบเจียรเพชรของ Norton สามารถเจียรหัวสว่านที่มีขนาดเล็กมากๆ ซึ่งเล็กเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผม

House pictoจำนวนก้อนอิฐที่ถูกเจียรด้วยใบเจียร Norton ในแต่ละปี ถ้านำมาวางต่อกันจะได้ความยาวเท่ากับ 2 เท่า  ของเส้นรอบวงของโลก

 


window picto แผ่นเจียรเพชร 1 แผ่น สามารถเจียรขอบกระจกแผ่นเรียบได้ถึง 60 กิโลเมตร

 


grinding wheel pictoหินเจียรของ Norton ถูกจำหน่ายมากถึง 50,000 เมตริกตัน ในแต่ละปี

 


glass picto

แผ่นเจียรเพชร 1 แผ่น สามารถเจียรขอบแก้วไวน์ได้ถึง  2 ล้านใบ