ประกาศสำคัญ: เว็บไซต์นี้จะถูกแทนที่ด้วยเว็บไซต์ Saint-Gobain Surface Solutions ใหม่ ในวันที่ 31 พฤษภาคม คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม

คำสัญญาถึงพนักงานของเรา และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

ในปี 2014 แซง-โกแบ็ง แอบราซีส์ เปิดตัวแผนงานพัฒนาอย่างยั่งยืนอันใหม่ที่สอดคล้องกับค่านิยมทางธุรกิจและวิสัยทัศน์ของเรา ซึ่งประกอบไปด้วยนโยบายการดำเนินงาน 5 ประการ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นผู้นำระดับโลกอย่างยั่งยืน ซึ่งเราได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

 


 

We will offer powerful, precise and user friendly solutions, which will enable our customers to shape and surface-finish all types of materials even in the most complex and challenging applications.

นโยบายการปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย 

 


ความปลอดภัยในโรงงานของเราเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่ง สามารถลดจำนวนอุบัติเหตุได้ถึง 5 เท่าใน 10 ปีที่ผ่านมา


พนักงานระดับปฏิบัติการได้รับการประเมินเป็นรายบุคคลอย่างน้อย 3 ครั้งต่อปีผ่านโปรแกรม SMAT (Senior Management Audit Tool) 33,480 ราย ทั่วโลก ผ่านการประเมินด้วยระบบ SMAT ในปี 2014


ในปี 2014 มีการฝึกอบรมตามมาตรฐานความปลอดภัยของแซง-โกแบ็ง เป็นเวลารวมทั้งสิ้น 66,969 ชั่วโมง


ปัญหาในที่ทำงานลดลง: ปัญหาเสียงดังรบกวน, การทำงานซ้ำซ้อน, ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของสภาพการทำงาน


การลดลงของสารเคมี


Sustainability 2

สนับสนุนให้พนักงานของเรามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 


แซง-โกแบ็งได้รับรางวัล Top Employer 2015 ซึ่งได้รับมาต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปีแล้ว


มุ่งเน้นด้านความหลากหลายในการฝึกอบรม และการพัฒนาด้านอาชีพเป็นพิเศษ


มีโปรแกรมพิเศษสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ เพื่อไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูง


แซง-โกแบ็งมีการจัดคอร์สฝึกอบรมมากกว่า 60 คอร์ส


ระบบประเมินความพึงพอใจของพนักงาน


Sustainability 3

บริษัทเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ประเทศและในระดับสากล

 


บริษัทเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง สมาพันธ์ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ตัด ขัด เจียรในกลุ่มประเทศยุโรป (FEPA) และองค์กรด้านความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ตัด ขัด เจียร (oSa)


บริษัท จัดทำนโยบายสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการตรวจประเมินโดยสถาบัน VERITAS


บริษัท ให้การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อสังคม การจัดหาอุปกรณ์ทำความร้อนให้กับโรงเรียนต่างๆ ในท้องถิ่น กิจกรรมด้านกีฬาเพื่อการกุศลเป็นต้น


บริษัท ผลักดันและปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001 และ OHSAS 18001 ให้ครอบคลุมและทั่วถึง


ซึ่งบริษัทได้ผ่านการทดสอบและการรับรองภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

EN12413: พ.ศ.2542 (หินเจียร)     EN13743: พ.ศ. 2545 (กระดาษทรายและผ้าทราย)     EN13236: พ.ศ. 2544 (วงล้อเพชร)     EN13236: พ.ศ. 2544 (ใบตัดเพชร)


แซง-โกแบ็ง เป็นผู้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ การใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ภายใต้องค์กร CEO WATER MANDATE ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติ (the UN’s Millennium Development Goals)


แซง-โกแบ็ง เป็นภาคีของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (the United Nations Global Compact)


แซง-โกแบ็ง เป็นสมาชิกของ United Nation Global Compact หรือ UNGC.


Sustainability 4

บริษัทมีนโยบาย ลดกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดลำดับความสำคัญ 5 ประการดังนี้

 


เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของการผลิต


เพิ่มการใช้วัตถุดิบรีไซเคิลในโรงงาน


ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2)


เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด


การเข้มงวดในนโยบายการปล่อยน้ำเสีย


Sustainability 5

อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาเชิงนิเวศ valorized
ผลิตภัณฑ์ นำมูลค่าเพิ่มให้กับ
ลูกค้าของเรา

 


บริษัท ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะนำมาซึ่งมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า


เป็นผู้ผลิตแอฟบราซีฟส์รายแรก ที่ผลิตสินค้าที่มีฉลากรับรองมาตรฐานของ FSC® ซึ่งเป็นฉลากเดียวที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมสากลทุกแห่ง


ที่มีประสิทธิภาพสูงผลิตภัณฑ์ขัดและโซลูชั่นที่ช่วยในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงของผู้ใช้:

• สัญญาณรบกวนต่ำ

• ลดความสั่นสะเทือน

• ฝุ่นละอองต่ำ