Lägre ljudnivå video

Tätbefolkade områden där många människor vistas (stadskärnor, skolor, sjukhus etc.) är extra känsliga för höga ljudnivåer och nya bestämmelser för att minska ljud- och bullernivån blir allt vanligare. En unik utformning av diamantklingan med patentsökt stamblad ger väsentlig lägre ljudnivå med minskningar upp till 15dB eller 30 gånger lägre ljudnivå.