Infiltrated High Density technology video

Infiltrated High Density teknologin (i-HD™) i kombination med lasersvetsning av segment är det största genombrottet inom diamantverktyg i modern tid. Denna revolutionerande process ger oöverträffad prestanda, ökad säkerhet, lägre energiförbrukning och ett bredare urval av segmentformer.