Viktigt meddelande: Denna webbsajt kommer den 31 maj att ersättas av den nya Saint-Gobain Surface Solutions-sajten Klicka för att se den

Saint-Gobain Surface Solutions investerar i ISYBOT

ISYBOT får en investering på 3 miljoner euro från Saint-Gobain Surface Solutions och CEA Investissement

ISYBOT-web-header-tint

Paris, 14 juni 2023 – ISYBOT, ett nystartat franskt företag som utvecklar samarbetande robotar för industrin (cobotar), har idag emottagit en investering på 3 miljoner euro från Saint-Gobain Surface Solutions, CEA Investissement samt tidigare investerare Karot Capital och Calao Finance.

Företaget har satt upp tre mål för denna satsning: att utveckla sitt internationella försäljningsnät, att skapa nya användningsområden för sina cobotar samt att utöka sitt sortiment.

 


Att bli en viktig aktör inom interaktiva cobotar i Europa 

Cobot App imageISYBOT konstruerar, monterar och marknadsför samarbetande robotar (cobotar) för slipning, finslipning och polering. SNCF, Airbus, Safran, IVECO, Air France Industries och Beneteau använder dagligen ISYBOTs robotar.

ISYBOT tillhandahåller en omfattande lösning på automatiseringen av uppgifter som kräver en mänsklig operatörs medverkan, genom att hjälpa och ersätta människan i tröttsamma och repetitiva aspekter av dessa uppgifter. Med detta i åtanke har ISYBOT utformat den första verkligt interaktiva coboten som kan användas av vem som helst.

Med cobotar kan operatörernas kunskap utnyttjas, vilket ger produktivitetsvinster även för små produktionsserier.

Sedan starten i slutet av 2016 har ISYBOT fått förtroende från stora tillverkare och har kunnat verifiera sin vision om en framgångsrik arbetsfördelning mellan människa och robot. Idag firar ISYBOT sin 50:e cobot.

Precis som alla cobotar kan de öka produktiviteten och standardisera kvaliteten på en arbetsuppgift. Till skillnad från traditionella cobotar kan operatörer (ofta karosserireparatörer) utbildas på ISYBOT-coboten på mindre än en halv dag, och kan omedelbart själv programmera och placera coboten var som helst i anläggningen.

Samtidigt möter ISYBOT CSR-mässiga utmaningar som att bevara mänskliga kunskaper med hjälp av en cobot som är säker och intuitiv att programmera, att fokusera operatörens tid på mervärde och naturligtvis minska belastningsskador samt muskel- och skelettsjukdomar (vilka i Frankrike innebär kostnader på 1 miljard euro varje år för sjukfrånvaro).

ISYBOT har därmed skapat smidig automation och ett unikt koncept som bygger på ett stort tekniskt genombrott – att ersätta standarddrev med kulskruvar och kablar (CEA-patent) i coboten. Denna stora förändring ger ISYBOTs cobotar möjlighet att noggrant kontrollera den applicerade kraften, och därmed arbetstrycket i slipningen, utan någon sensor. Coboten är också säkrare och enklare att använda eftersom den har mycket mindre tröghet och friktion.

Tack vare denna nya investering och det strategiska partnerskapet med Saint-Gobain Surface Solutions, kommer ISYBOT under de närmaste åren att utvidga sitt försäljningsnätverk i Europa och sina cobottillämpningar, samt lansera en cobot med en belastningskapacitet på 20 kg.

 


– Med stöd av en cobot-marknad som växer med 55 % per år, och uppbackad av en banbrytande teknik från vår partner CEA, har ISYBOT-teamet bevisat sitt värde. Med denna nya investering och det strukturerade partnerskapet har vi nu alla förutsättningar att bli den europeiska ledaren på marknaden för interaktiva cobotar, säger Yvan Measson, medgrundare och vd för ISYBOT.
 

 


– Vi är mycket glada över att bli ISYBOTs referenspartner. Deras lösning har imponerat på oss med sin användarvänlighet och prestanda även i de mest krävande tillämpningarna. Vi är övertygade om att vi genom att kombinera våra kunskaper kommer att kunna demokratisera automatiseringen av slipning och slutbearbetning och erbjuda våra användare en effektiv och miljömässigt ansvarsfull lösning för omvandling och behandling av ytor på bygg-, mobilitets- och industrimarknaderna, säger Sami Chahrour, vd för Saint-Gobain Surface Solutions France.
 

 


Sg logo

Om Saint-Gobain Surface Solutions

Saint-Gobain Surface Solutions är ett globalt företag som utformar och tillverkar högpresterande lösningar genom sitt produktutbud av slipprodukter, lim, tätningsmedel, tejp, kompositer och filmer. 

De effektiva, exakta och lättanvända lösningarna gör det möjligt för kunderna att forma, skydda och sammanfoga ytor av alla material, i de mest komplexa och utmanande applikationerna. I nära samarbete med kunder, expertpartner och slutanvändare utformar och levererar Saint-Gobain Surface Solutions kundanpassade lösningar som garanterar det bästa alternativet när det gäller prestanda, kostnad och säkerhet.

Som en del av Saint-Gobain-koncernen tror vi på framsteg och strävar efter förändringar genom att förbättra individuell och kollektiv hälsa samt välbefinnande. Vi är övertygade om att lösningar som uppfyller allas grundläggande behov och gör det möjligt för oss att leva bättre tillsammans, utan att äventyra framtida generationer, fortfarande återstår att uppfinna. Vårt engagemang för att uppnå detta ambitiösa mål styrs av vårt gemensamma motto: transforming surfaces… and beyond – making the world a better home.

Mer information: www.linkedin.com/company/saint-gobain-surface-solutions

 


CEA logo

Om CEA Investissement

CEA Investissement är ett helägt dotterbolag till CEA, som verkar inom strategiska kapitalinvesteringar. Bolagets kapital uppgår till 72 miljoner euro.

CEA Investissement investerar i nystartade företag med två målsättningar: ett värdeskapande mål (att möjliggöra uppstart och utveckling av högteknologiska företag som utnyttjar forskningsresultat) och ett finansiellt mål (att säkerställa en avkastning på sina investeringar).

På detta sätt stöder CEA Investissement strategiska sektorer, är med och grundar nystartade företag vid spin-offs samt tar ägarandelar i investeringsfonder.

CEA Investissement får rådgivning från och drivs av förvaltningsbolaget Supernova Invest.

Mer information: https://www.cea-investissement.com/

 


KAROT Capital logo

Om Karot Capital

Karot Capital investerar 500 000 till 2 miljoner euro i nya innovativa företag tillsammans med engagerade entreprenörer, främst inom sektorerna deeptech, hälsa samt consumer disruption.

Karot Capital stöder för närvarande femton team.

Mer information: https://karot.capital/en/en-home/ 

 


CALAO finace logo

Om Calao Finance

Calao Finance är ett oberoende riskkapitalbolag specialiserat på finansiering av europeiska små och medelstora företag. Företaget är auktoriserat och reglerat av den franska finansmyndigheten (Autorité des Marchés Financiers) och erbjuder en rad olika investeringslösningar.

Företaget har ett team på cirka tjugo investeringsexperter och branschexperter. Fonder som fått rådgivning från eller förvaltats av Calao Finance, och som riktar sig till privata, professionella och institutionella investerare, har bidragit till finansieringen av 111 franska små och medelstora företag. Bolaget har undertecknat principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI) som initierats av FN.

Mer information: https://www.calaofinance.com/

 


SOCO MORE logo

Om Socomore Ventures

Socomore Ventures är en investeringsfond som stödjer nystartade företag och teknik som är relevant för Socomore-koncernen. Investeringarna fokuserar på banbrytande industriteknik med befintliga eller potentiella tillämpningar på flyg-, transport- och energimarknaderna.