Saint-Gobain Abrasives certifierar sin tillverkningsprocess

Saint-Gobain Abrasives - SEAMSaint-Gobain Abrasives certifierar sin tillverkningsprocess som hållbar

SEAM-programmet får EU-certifieringsmärke från EUIPO

Saint-Gobain Abrasives, medlem av SEAM, ett hållbarhetsprogram som förvaltas av FEPA, Federation of European Producers of Abrasives, kan nu garantera att dess produkter tillverkas med en hållbar produktionsprocess genom att bära SEAM:s logotyp på förpackningar och marknadsmaterial.

- SEAM har varit en fantastisk katalysator för att få med hela slipindustrin och dess leverantörskedja på hållbarhetsresan. Som grundare och aktiv medlem i SEAM är Saint-Gobain Abrasives helt engagerade. Vi har åtagit oss att gå mot koldioxidneutralitet, minskade vattenföroreningar och eliminering av vårt avfall, för att dra vårt strå till stacken och göra världen till ett bättre hem. Det är mer än en förväntan, att göra ett positivt bidrag har blivit ett krav för våra anställda och våra intressenter och vi är fast beslutna att årligen rapportera om våra resultat genom att publicera utvecklingen av indikatorerna för hållbarhet och socialt ansvar, säger Xavier Orlhac, VP Saint-Gobain Abrasives, Europe Middle-East Africa.

SEAM-programmet guidar sina medlemsföretag i att kontinuerligt förbättra produktionsmetoderna genom att fokusera sina ansträngningar på specifika mål som faller inom hållbarhetens tre grundpelare: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Medlemmarna i SEAM-programmet har 2020 valt hållbarhetsmål och arbetar nu på att förbättra sina resultat med en statusrapport som kommer att publiceras i oktober.
 

Om SEAM:
The Sustainable European Abrasive Manufacturers (SEAM) är engagerade i att ständigt förbättra sina miljö-, arbets- och produktionsprocesser.

SEAM-programmet garanterar att SEAM:s medlemmar, alla inom slipindustrins leverantörskedja, tillverkar, bearbetar, levererar, distribuerar slipprodukter enligt hållbarhetsstandarderna med avseende på miljöeffektivitet (avfall, energi, resurs), hälso- och säkerhetskvalitet och innovativa produktionsprocesser.