Vinnaren av Reshaping Your World Award 2018

Health and safety sheriff

Saint-Gobain Abrasives fabrik i Eskişehir, Turkiet, är den värdiga vinnaren av Reshaping Your World Award 2018 för genomförandet av deras banbrytande projekt "Safety Sheriff".

Syftet med projektet "Safety Sheriff" är att skapa en stark hälso- och säkerhetskultur inom fabriken, för att på så sätt öka dess betydelse för de anställda. Först väljs en frivillig från personalen som får titeln "Safety Sheriff". Denna person har då befogenhet att övervaka och kontrollera Saint-Gobains säkerhetsstandarder för fabriken.

Varje anställd hos Eskişehir får regelbundet hälso- och säkerhetsutbildning, och utöver detta genomförs omfattande vidareutbildning för fabrikens "Safety Sheriff" för att kunna ge all personal den information och det stöd som behövs. En "Safety Sheriff" har befogenhet att varna och ge råd till sina kollegor om uppförande och villkor som inte uppfyller de säkerhetsstandarder som förväntas inom Saint-Gobain. Eventuellt farliga förhållanden eller farliga situationer rapporteras omedelbart till  linjeledare och EHS-chef och åtgärder vidtas i enlighet med detta. "Sheriffen" är också ansvarig för att regelbundet rapportera resultaten, för att kontinuerligt genomföra förbättringar på fabriken.

Sedan genomförandet av "Safety Sheriff"-projektet har Eskişehir visat signifikanta förbättringar i sin hälso- och säkerhetskultur och nu är projektet redo att rullas ut på andra fabriker inom Saint-Gobain Abrasives.