Saint-Gobain: Top Employer Global 2018

Saint-Gobain certified Top Employer Global 2018 Saint-Gobain logo

För tredje året i rad har Saint-Gobain erhållit utmärkelsen "Top Employer Global" som ett av endast 13 företag i hela världen som fått denna utmärkelse. Top Employers Institute är ett oberoende institut som utvärderat Saint-Gobains erbjudanden till sina medarbetare inom ledarutbildning, kompetensutveckling, bemanning, karriär- och successionsplanering samt löner och förmåner. I certifieringsprocessen utvärderas också hur väl företagets värderingar influerar företagskulturen. Vid bedömningen har man särskilt värdesatt Saint-Gobains öppenhet, möjlighet till internationell karriär, innovativ HR- och utbildningsfunktion samt Saint-Gobain Attitudes.

Förutom den globala utmärkelsen 2018 har Saint-Gobain erhållit utmärkelsen i 31 länder vilket är 3 fler än 2017. För första gången blev Saint-Gobain Top Employer i Argentina, Indien och Turkiet. Saint-Gobain förnyade även “Top Employer Europe”, “Top Employer North America” och “Top Employer Asia-Pacific” samt fick även “Top Employer Latin America” för första gången.

“Att erhålla Top Employer-certifieringen är en bekräftelse på Saint-Gobains målsättning och chefernas förmåga att utveckla sina team samt att attrahera och utveckla nya medarbetare och ge dem stora möjligheter inom koncernen" säger Claire Pedini, Senior Vice President in charge of Human Resources, Saint-Gobain.

600 olika faktorer har undersökts under utvärderingen. Resultaten har sedan gåtts igenom och godkänts av ett utomstående företag (Grant Thornton). De länder som Saint-Gobain har blivit certifierade som Top Employer i är: Argentina, Australien, Österrike, Belgien, Brasilien, Canada, Kina, Colombia, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Indien, Irland, Italien, Japan, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Polen, Rumänien, Sydafrika, Sydkorea, Spanien, Sverige, Thailand, Turkiet, United Kingdom och United States.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos en Top Employer Global? Följ oss i så fall på Linkedin.  

 

Dela: