Saint-Gobain Abrasives AB stödjer Rosa Bandet 2017

Saint-Gobain Abrasives AB stödjer även i år Cancerfondens kampanj Rosa Bandet vars syfte är att finansiera forskning och sprida kunskap om cancerprevention och bröstcancer. Årets Rosa Band är utformat av smyckesdesignern Efva Attling.

 

Varje år får cirka 8 000 kvinnor diagnosen bröstcancer. Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena och idag överlever drygt 80 procent av dem som drabbas. Det beror främst på att allt fler fall upptäcks tidigt och på att behandlingsmetoderna blivit bättre.