Vårt åtagande för hållbar utveckling

 

2014 lanserade Saint-Gobain Abrasives ett nytt program för hållbar utveckling i linje med våra visioner och värderingar. Denna 5-punktsplan understryker vårt åtagande att som ett världsledande företag ta ansvar för en hållbar utveckling. Vi har gjort stora framsteg i miljöarbetet och uppnått resultat inom flera viktiga områden. 

 


 

We will offer powerful, precise and user friendly solutions, which will enable our customers to shape and surface-finish all types of materials even in the most complex and challenging applications.

Fullfölja den ambitiösa policyn för att kontinuerligt förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen


Vid alla våra fabriker har hälsa och säkerhet högsta prioritet: Olycksfall med frånvaro som följd har haft en femfaldig minskning under de senaste 10 åren


Samtliga operatörer utvärderas minst 3 gånger per år enligt SMAT (Senior Management Audit Tool). Under 2014 genomfördes 33.480 SMAT-utvärderingar i hela världen


Totalt genomfördes 66.969 utbildningstimmar 2015 i Saint-Gobains säkerhetsregler


Förbättra arbetsmiljön: Lägre ljudnivåer, eliminera enformiga arbetsuppgifter, höja säkerheten, förbättra ergonomin


Minska exponering av kemikalier


Årlig EHS-dag (Environment-Health-Safety) i hela världen


Sustainability 2

Kontinuerligt uppmuntra de anställdas personliga utveckling

 


Saint-Gobain utsågs 2015 till Top Employer för tredje året i rad


Särskilt fokus på vidareutveckling, utbildning och karriärmöjligheter


Abra+ är ett program för yngre talanger för att samarbeta med senior management


60+ utbildningsprogram med Saint-Gobain Abrasives University och Saint-Gobain Training


Systematiska utvärderingar med anställda


Sustainability 3

Vara en ansvarstagande och långsiktig deltagare både internationellt och lokalt

 


Var med och grundade FEPA och oSa och arbetar aktivt för att förbättra säkerheten för slipmaterial


Policy för hållbar utveckling granskad av VERITAS


Lokal sponsring som t.ex. uppvärmning av skolor, förbättra social rörlighet mm.


Omfattande certifiering enligt internationella standarder som ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001


Intern testning och certifiering baserad på följande säkerhetstandarder:

EN12413: 1999 ( BA)     EN13743: 2002 ( CA)     EN13236: 2001 (SA)     EN13236: 2001 (DB)


Saint-Gobain har undertecknat Caring for Climate Statement och CEO Water Mandate for Water Resource Protection (som en del av FN's Millennium Development Goals)


Tredjepartsdeklarationer, ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, CSR-utvärderingar, mineralpolicy


Saint-Gobain är medlem av United Nations Global Compact


Sustainability 4

Minimera vår miljöpåverkan inom fem huvudområden


Minska energiförbrukningen i våra tillverkningsprocesser


Öka återanvändningen av material i våra fabriker


Minska våra koldioxidutsläpp


Optimera vår vattenförbrukning


Strikta regler för avfallssortering


Sustainability 5

Kontinuerligt utveckla miljövänliga produkter

 


Första tillverkaren av FSC® -certifierade produkter


Användning av naturliga hartser och återanvändning av slipmedel


Högpresterande slipprodukter som ger bättre arbetsmiljö:

• Lägre ljudnivå

• Lägre vibrationsnivå

• Mindre dammutveckling