Innovationer

 

Saint-Gobain Abrasives kontinuerliga investeringar i forskning och utveckling samt vårt nära samarbete med kunder leder till prestandaoptimerade lösningar som ger högre produktivitet och effektivitet.

 


 

sada sda a da dad adadasdaINNOVATIVE BOND TECHNOLOGY FOR PRECISION GRINDINGINNOVATIVT BINDEMEDELSSYSTEM FÖR PRECISIONSSLIPNING


Den nya generationen patentsökta bindemedelsteknologin medger betydligt starkare fasthållning av slipkornen i bindemedlet. Detta ger en högre porositet i slipskivan vilket ger effektivare kylning och högre produktivitet vid precisionsslipning.


NÄSTA GENERATIONEN NAVRONDELLER

Saint-Gobain Abrasives senaste innovation inom slipteknologin kommer från Norton: Quantum3 navrondeller har utvecklats på vår forsknings- och utvecklingsavdelning. Den nya navrondellen har ett egenutvecklat keramiskt slipmedel och ett kraftigare bindemedelssystem. Tack vare utvecklingen inom slipteknologin har Quantum3 de tre egenskaper man eftersträvar: Bättre komfort för användaren, högre avverkning och längre livslängd som tillsammans ger lägre total slipkostnad.


3D GRAIN SPACING TECHNOLOGY FOR POROUS PRODUCTS3D-TEKNIK FÖR HÖGPORÖSA PRODUKTER

En innovativ patenterad slipmedelsteknologi gör det möjligt att konstruera tredimensionella mellanrum av sammankopplade hålrum i en struktur som maximerar permeabiliteten. Det nya bindemedlet har en naturligt hög porositet varför inga kemiska tillsatser behövs för att uppnå detta. Denna teknologi möjliggör bättre profilhållning, snabbare avverkning och lägre friktion.


A SCIENCE TRIFECTA FOR HIGH PERFORMANCE PROFILE GRINDINGETT VETENSKAPLIGT TRIANGELDRAMA FÖR PROFILSLIPNING MED HÖG KVALITET

Tre ledande teknologier (patenterad 3D-konstruktion av hålrum, senaste generationen av högpresterande keramiska slipmedel samt vår nyaste bindemedelsteknologi) har format marknadens bästa och mest friskärande slipskivor för djupslipning.


EXTENDED LIFE BOND TECHNOLOGY FOR COST SAVINGSBINDEMEDELSTEKNIK FÖR LÅNG LIVSLÄNGD GER KOSTNADSSÄNKNINGAR

En ny bindemedelsteknik har utvecklats för att täcka en större räckvidd av kapoperationer (manuell, pendel eller robot) som förbättrar skivans hållbarhet och värmebeständighet för längre livslängd som generar upp till 80 % bättre G-tal (materialavverkning/skivförslitning) med kortare cykeltider.


LATEST GENERATION GRAIN TECHNOLOGY FOR CONTROLLED FRACTURINGDEN SENASTE GENERATIONEN SLIPMEDELSTEKNOLOGI FÖR KONTROLLERAD NEDBRYTNING

Ett nytt keramiskt slipmedel baserat på vår patenterade teknik Seeded-Gel (SG) som ökar effektiviteten genom att kontrollera kornens nedbrytning på mikrometernivå för att ge optimal kombination av skärpa (friskärande) och avverkning (livslängd) vid låga - höga sliptryck.


COMPOSITE MATERIALS FOR BETTER WEIGHT MANAGEMENTPORÖST METALLBINDEMEDEL FÖR HÖGSTA PRESTANDA

Den senaste innovationen för diamantslipskivor med poröst metallbindemedel presterar enastående resultat vid slipning av hårdmetall och andra hårda metaller samt keramer.


super wheel

KOMPOSITMATERIAL FÖR LÄGRE VIKT

Innovativa material blir allt viktigare i den moderna produktionen av kamaxlar: Kolfiberkärnor ersätter slipskivornas stål- och alumiumkroppar. De har samma styrka som stål men är 70 % lättare. Den lägre vikten och den förbättrade styvheten är idealisk för större slipskivor med flera slipmedelsskikt.


LÄGRE LJUDNIVÅ

Tätbefolkade områden där många människor vistas (stadskärnor, skolor, sjukhus...) är extra känsliga för höga ljudnivåer och nya bestämmelser för att minska ljud- och bullernivån blir allt vanligare. En unik utformning av stambladet med sandwichkonstruktion minskar ljudnivån med upp till 15 dB, 30 gånger lägre ljudnivå.


NY NAVRONDELL SLIPAR SNABBARE

Flexovit har tillverkat slipprodukter i mer än 60 år med målsättningen att sänka den totala slipkostnaden. Maxx3 är den senaste generationen navrondeller för att effektivisera industriell slipning, sänka produktionskostnaderna och göra arbetet bekvämare för användaren.


PROPRIETARY BLENDED TECHNOLOGYÖVERLÄGSEN TEKNOLOGI

En överlägsen slip- och bindemedelsteknologi som åstadkommer oöverträffad produktlivslängd och avverkningshastighet för navrondeller och kapskivor, lamellrondeller och fiberrondeller som tar slipning med vinkelslip till nya höjder.


ULTRA THIN DESIGN FOR MULTI-PURPOSE CUTTINGULTRATUNN KAPSKIVA FÖR FLERA OLIKA MATERIAL

Den första ultratunna (1,0 mm) kapskivan för flera olika material ger raka och fina snitt med hög precision.


EN SKIVA - KAPAR, SLIPAR, POLERAR

Den första skivan som både kapar, slipar och polerar - "allt i ett".


UNIVERSAL ARBORSMETALLBUSSNING

En bussning med häpnadsväckande formgivning som gör att diamantklingor kan monteras på maskiner med olika spindeldiameter.


CORDLESS DOESN’T MEAN POWERLESSLADDLÖS BETYDER INTE KRAFTLÖS

Ultratunna kapskivor och navrondeller för batteridrivna vinkelslipar. Utformade för att generera minimalt motstånd och kräva mindre energi för att förlänga batteritiden.


DUST-FREE TILE CUTTINGDAMMFRI SÅGNING AV KAKEL

Den patenterade kakelsågen för torrkapning av med effektiv dammutsugning hjälper användarna att spara tid på torkning av plattorna innan sättning.


ELLIPSOIDAL SHAPED GULLETSELLIPSFORMADE URTAG

Patenterade ellipsformade urtag ökar användarens säkerhet väsentligt genom att minska risken för sprickbildning. 


"BÄST I KLASSEN" KALL SLIPNING FÖR HÖG PRODUKTION

Nålformiga keramiska slipkorn i mikrometerstorlek med ett höjd/breddförhållande på 8:1 medger låg packtäthet under tillverkningen vilket ger en naturligt öppen struktur för hög porositet och överlägsen genomsläpplighet för kylvätskan. Utformningen medger också en kontrollerad nedbrytning av slipkornet vilket leder till lång livslängd för skivan och lägre energiförbruklning vid slipning av metall i höga hastigheter.


 

INFILTRATED HIGH DENSITY TECHNOLOGYINFILTRERAD HÖGTÄTHETSTEKNIK


Infiltrerad högtäthetsteknik (i-HD™) i kombination med patenterad lasersvetsning av segment på diamantklingor är det största genombrottet för diamantverktyg under detta århundrade. Denna revolutionerande process ger oöverträffat resultat, ökad säkerhet, tillverkning med lägre energiförbrukning samt ett större urval av segmentformer.


ANTI-VIBRATIONANTI-VIBRATION


Golvsågar är utrustade med anti-vibrationshandtag som minskar vibrationerna i händer och armar med upp till 40 %.


DEPTH OF CUT INDICATORINDIKATOR FÖR KAPDJUP

Den patenterade kapdjupindikatorn i form av pilformade urstag som samtidigt visar klingans rotationsriktning förenklar arbetet vid flerstegskapning.


SMEAR FREE FINISHES
SMETFRI BEARBETNING

Ett patenterat fenoplastbindemedel för polernylonprodukter som eliminerar smetning och minskar tidsödande ombearbetning.


 

Dust Extraction

DAMMUTSUGNING

En patentsökt utformning av sliprondeller med flera hål som ger 30 % bättre produktivitet jämfört med konventionella rondeller och 60 % bättre än slipning utan dammutsugning. Rondellerna passar alla vanligt förekommande maskiner.


NEW GENERATION CERAMIC GRAINSEN NY GENERATION KERAMISKT SLIPMEDEL

Keramisk aluminiumoxid (Seeded Gel – SG) som skär snabbare och håller längre (upp till 200 % än konventionella slipmedel). Tack vare ett aktivt fyllnadsmedel (supersize) och ett kraftigt ryggmaterial får man aggressiv slipning, hög produktivitet och effektiv kylning. 


YTSKIKT FÖR MINDRE IGENSÄTTNING

En särskild beläggning på slippappret bidrar till att minska igensättning och ger längre livslängd och ett bättre slipresultat.


belt imageSLIPBAND SOM KAN KÖRAS I BÅDA RIKTNINGARNA

En utformning av slipband för portabla maskiner som gör bandet till ett sammanhängade stycke som kan köras i båda riktningarna för maximal användning.