Doskonałość technologiczna

 

Saint-Gobain Abrasives nieustannie angażuje się w zapewnianie technologicznej doskonałości i tworzenie ścisłej współpracy z klientami w zakresie rozwoju. 

Zadanie to pomagają nam wypełniać rozlokowane na całym świecie ośrodki badawczo-rozwojowe oraz centra doskonalenia, dzięki silnemu naciskowi na dzielenie się umiejętnościami zawodowymi, przetwarzaniu wiedzy i dostarczaniu aktualnych informacji dotyczących nowości pojawiających się w branży.

 

 


 

 


 

3 globalne centra badawczo-rozwojowe

(USA, Chiny, Indie).

 

 

 

spread across Europe Middle East Africa (24), USA (12), South America (12), Asia Pacific (13) and India (4) many of which have local R&D and Centres of Excellence dedicated to serving customers’ requirements

 

Wyspecjalizowane Centra Technologii Ściernych

Zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Chinach i Indiach dzięki testom technologicznym, szkoleniom i projektom, prowadzonym przez wysoce wykwalifikowanych inżynierów, pozwalają odtworzyć rzeczywiste warunki pracy narzędzi ściernych.

 

spread across Europe Middle East Africa (24), USA (12), South America (12), Asia Pacific (13) and India (4) many of which have local R&D and Centres of Excellence dedicated to serving customers’ requirements

   

centrów doskonalenia

rozmieszczonych na 4 kontynentach (Indie, Luksemburg, Francja, Holandia, Niemcy, Brazylia, USA).

 

spread across Europe Middle East Africa (24), USA (12), South America (12), Asia Pacific (13) and India (4) many of which have local R&D and Centres of Excellence dedicated to serving customers’ requirements

 

65  zakładów produkcyjnych

rozlokowanych w całej Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce (24), USA (12), Ameryce Południowej (12), rejonie Azji i Pacyfiku (13) oraz w Indiach (4), z których wiele posiada lokalne ośrodki badawczo-rozwojowe oraz centra doskonalenia poświęcone spełnianiu wymagań klientów.

 

spread across Europe Middle East Africa (24), USA (12), South America (12), Asia Pacific (13) and India (4) many of which have local R&D and Centres of Excellence dedicated to serving customers’ requirements