SAINT-GOBAIN tworzy wewnętrzny fundusz węglowy dla swoich pracowników

Fundusz Węglowy Saint-Gobain

 

Aby zaangażować wszystkich swoich pracowników na drodze do neutralności węglowej do 2050 r. i przyczynić się do realizacji celu Grupy w zakresie redukcji emisji CO2 do 2030 r., Saint-Gobain uruchamia wewnętrzny fundusz węglowy. Po raz pierwszy wdrożony w regionie pilotażowym, Europie Północnej 1, ma na celu przyspieszenie redukcji pozaprzemysłowych emisji CO2 poprzez codzienne działania pracowników i ukierunkowane inwestycje w tych miejscach.

Obszary objęte tymi inwestycjami są głównie związane ze zrównoważoną mobilnością pracowników, energiami odnawialnymi oraz poprawą dobrobytu i efektywności energetycznej w zakładach Saint-Gobain. Fundusz węglowy opiera się na wewnętrznej cenie węgla Grupy za decyzje inwestycyjne, ostatnio podniesionej do 50 euro / tonę ekwiwalentu CO2 i przekształca część redukcji emisji CO2 na pieniądze na finansowanie projektów, które same mają na celu zmniejszenie śladu węglowego Grupy, a tym samym tworząc sprzężenie zwrotne. Projekty te, proponowane i wybierane przez pracowników, dotyczą ich środowiska zawodowego.

„Fundusz Węglowy zachęca każdego z naszych pracowników, niezależnie od tego, gdzie pracuje, do podejmowania najlepszych inicjatyw, od małych codziennych działań ekologicznych po inwestycje o dużym wpływie. Jestem dumny z uruchomienia tego funduszu w Regionie Europy Północnej, po którym nastąpią inne podobne projekty w Grupie ”- powiedział Patrick Dupin, Wiceprezes, Dyrektor Generalny Europy Północnej.


Utworzenie Funduszu Węglowego jest częścią wysiłków Saint-Gobain zmierzających do zmniejszenia emisji z zakresu 1 i 2 o 33% oraz emisji z zakresu 3 o 16%  do 2030 r. Uzupełnia on wieloletnie wydatki kapitałowe finansowane przez Grupę w tym obszarze. W szczególności Grupa przeznaczy ukierunkowany budżet na inwestycje oraz badania i rozwój w wysokości około 100 mln EUR każdego roku do 2030 r., aby zmniejszyć swoje przemysłowe emisje CO2.

 


 

 Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia, kraje bałtyckie, Rosja, Ukraina i WNP, Szwajcaria, Niemcy,
     Austria, Polska, Czechy, kraje wschodniego Adriatyku, Węgry, Słowacja, Bułgaria, Rumunia
2   Zakres 1: bezpośrednie emisje ze źródeł, których Saint-Gobain jest bezpośrednio właścicielem i które kontroluje
    Zakres 2: pośrednie emisje z produkcji energii zakupionej i zużytej przez Saint-Gobain
    Zakres 3: wszystkie inne emisje pośrednie, które występują w łańcuchu wartości Grupy