ZEROWA EMISJA DWUTLENKU WĘGLA NETTO 2050: SAINT-GOBAIN

Tree image

Łagodzenie zmian klimatycznych oznacza dekarbonizację naszych gospodarek, a dla Saint-Gobain cel jest prosty: do 2050 r. nie możemy emitować więcej węgla, niż wchłaniamy. Musimy być neutralni pod względem emisji dwutlenku węgla.

To zobowiązanie ma swoje korzenie w długiej historii zmniejszania naszego wpływu na środowisko. Nieodłącznym elementem naszej ambicji jest dostarczanie klientom rozwiązań, które pomogą im w dekarbonizacji i zmniejszeniu ich własnego śladu środowiskowego. Nasze dążenie do zerowej emisji dwutlenku węgla netto jest także bardzo konkretnym przejawem naszego celu, jakim jest uczynienie świata lepszym domem.

Podczas tej podróży będziemy stosować szereg metod redukcji naszych bezpośrednich emisji w naszych zakładach (zakres 1), emisji pośrednich związanych głównie z wykorzystaniem energii elektrycznej (zakres 2) oraz emisji na wcześniejszych i niższych etapach naszego łańcucha wartości (zakres 3). Metody te obejmują projektowanie produktów i nowy skład materiałów, zwiększanie efektywności energetycznej procesów przemysłowych, przenoszenie naszego miksu energetycznego w kierunku źródeł niskoemisyjnych i odnawialnych, współpracę z partnerami, którzy dostarczają surowce i tymi, którzy transportują nasze produkty w celu obniżenia ich emisji, i wreszcie, badanie rozwiązań w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla i sekwestracji pod kątem emisji resztkowych.

Nasze cele postrzegamy jako etapy - pierwszy to redukcja emisji z zakresu 1 i 2 do 2025 r., a następnie kolejne kamienie milowe dla szerszych i jeszcze bardziej ambitnych redukcji do 2030 r.

Używanie surowców o mniejszej emisji dwutlenku węgla - znajdowanie bardziej zrównoważonych substytutów

Od dziesięcioleci naftalen był używany w przemyśle materiałów ściernych jako induktor porów w produkcji materiałów ściernych ze spoiwem ceramicznym. W Saint-Gobain Abrasives był używany w wielu markach, w tym w Norton Poros 2, w którym specjalnie zaprojektowana porowatość umożliwiła wysoką wydajność na kluczowych rynkach, takich jak lotnictwo i przemysł turbin gazowych. Chociaż naftalen przyniósł wiele korzyści technicznych, umożliwiając bardzo otwarte i porowate ściernice, miał również wpływ na zdrowie i środowisko, co chcieliśmy zmienić.

Materiały zastępcze były testowane od dziesięcioleci w przemyśle narzędzi ściernych, ale naftalen okazał się niezwykle trudny do zastąpienia. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat rozważano różne perspektywy - zamiast próbować zastąpić naftalen innym materiałem, firma Saint-Gobain Abrasives podjęła dość radykalną i bardziej holistyczną decyzję o całkowitym przeprojektowaniu naszych ściernic. Opracowano nowe procesy, nową technologię ziarna, nowe techniki produkcji i nowe surowce. Po rygorystycznych testach jakości w naszych centrach szlifierskich i uniwersytetach, w zewnętrznych ośrodkach testowych oraz po testach walidacyjnych u kluczowych klientów z bardzo wrażliwymi elementami obrabianymi, byliśmy przekonani, że dysponujemy odpowiednią technologią, która pozwoli nam być "wolnymi od naftalenu".

 

szlifowanie narzędziem spojonym

 

Wprowadzono nowe technologie produktowe, w tym Norton Vitrium3 Creepfeed, Norton Vortex 2 i Norton Quantum X, a na początku 2020 r. wyznaczono kolejny ambitny cel, aby do końca 2020 r. Saint-Gobain Abrasives stał się producentem bez naftalenu. Rozpoczęto intensywne wdrażanie projektu, które niestety było utrudnione przez pandemię Covid. Straciliśmy kilka miesięcy, ale dzięki silnej współpracy i zaangażowaniu naszych zespołów operacyjnych i klientów, tysiące produktów zostało przetestowanych i przerobionych, a pierwotny cel, jakim jest uwolnienie od naftalenu do końca 2020 r. został zrealizowany. Mieliśmy nie tylko produkt bardziej przyjazny dla środowiska, ale także produkt, który mógł przewyższać nasze narzędzia ścierne indukowane naftalenem, przynosząc naszym klientom dodatkowe korzyści związane z wydajnością. Szacuje się, że wpływ netto na nasz ślad węglowy wyniesie -30% redukcji w wartościach bezwzględnych w porównaniu z wielkością produkcji (z uwzględnieniem naftalenu) w 2019 r.

"Można śmiało powiedzieć, że dekarbonizacja może być tylko zespołowa. Musi wykazywać zbieżność wszystkich zaangażowanych graczy i wspólne podejście do postępu."

W rezultacie chodzi również o głębszą transformację przedsiębiorstw i łańcuchów wartości - co oznacza, że jest to również szansa na wzrost i innowacje. Nieustannie odkrywamy na nowo produkcję naszych produktów i procesy przemysłowe, jednocześnie poprawiając jakość i wydajność naszych rozwiązań. Gospodarka o obiegu zamkniętym stanowi dla nas wyzwanie, abyśmy osiągali lepsze wyniki za mniej i już na nie reagujemy.

Wiemy jednak, że sama neutralność węglowa nie wystarczy, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Musimy zacząć dekarbonizację technologii jutra i przygotować się do dostosowania ich do przyszłych wymagań zielonej transformacji. Jeszcze nie jest za późno - ale czas przyspieszyć.

Xavier Orlhac

Xavier Orlhac
Vice President Saint-Gobain Abrasives EMEA, Vice President FEPA