Wielkopolskie obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Jako kontynuacja sukcesu Saint-Gobain w Kole, który został laureatem XXV edycji ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”  w 2018 r. i zdobywcy statuetki „Mecum Tutissimus Ibis”, w naszym zakładzie obyły się wielkopolskie obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Organizatorami obchodów byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, firma Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o.  w Kole oraz Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Koninie. Podczas wydarzenia gościliśmy wiele osób reprezentujących nasz region oraz instytucje o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym. Spotkanie miało szczególny charakter, w związku z przypadającym w 2019 r. jubileuszem 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy. Wydarzeniu towarzyszyło seminarium poświęcone dobrym praktykom w zakresie BHP. Jednym z ważnych tematów poruszanych podczas seminarium była ergonomia pracy.

Dla nas jako firmy było to ogromne wyróżnienie i duma że nasze działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa zostały wyróżnione przez Państwowa Inspekcję Pracy w Poznaniu.