Tydzień Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa

Co roku jesienią obchodzimy Dni EHS (Environment, Health and Safety). W tym roku wydarzenie miało szczególny wymiar z uwagi na sytuację sanitarną na świecie. Podczas tego tygodnia skupialiśmy się na aspektach zdrowotnych, promując wśród naszych pracowników zdrowy styl życia, profilaktykę oraz ruch. Spotkania z dietetykiem, psychologiem, trenerem osobistym pozwoliły na poszerzenie wiedzy o tym, jak dbać o siebie i swoich bliskich.

Poruszaliśmy także wiele tematów związanych z ekologią, takich jak segregacja odpadów, optymalizacja zużycia wody i energii elektrycznej. Naszym celem jest sprawienie, aby świat był lepszym domem dla nas wszystkich. Możemy to osiągnąć dzięki naszym pracownikom zaangażowanym w kwestie ochrony środowiska i zasobów naturalnych.

Pomimo koniecznego dystansu społecznego byliśmy razem. Połączeni za pomocą aplikacji i urządzeń elektronicznych, wyposażeni w środki ochrony osobistej mogliśmy wspólnie wypracować nowe koncepcje ochrony zdrowia, środowiska i zwiększenia bezpieczeństwa naszych pracowników. Koncepcje te duże i te małe. Wszystkie są istotne, ponieważ zmiany dokonują się także za pomocą małych kroków.