Saint-Gobain HPM Polska angażuje się w edukację ekologiczną

Publiczne kampanie edukacyjne mają za zadanie podnosić świadomość ekologiczną społeczeństwa, a więc informować użytkowników, jak prawidłowo postępować z odpadami opakowaniowymi i o ich możliwym wpływie na środowisko i zdrowie ludzi. Saint-Gobain HPM Polska włącza się w takie akcjie. W ramach kampanii informuje, gdzie można zwrócić takie opakowania, jakie są dostępne systemy ich zbierania i odzysku. Dodatkowym z przejawów społecznej odpowiedzialności naszej firmy w obszarze ekologii jest dbałość o przekazanie produktów i usług niezagrażających klientowi oraz środowisku naturalnemu.

Za te działania został nam przyznany kolejny rok z rzędu certyfikat poświadczający, że spółka wywiązała się z obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w roku 2019 i 2020, realizowanych przez INTERSEROH Organizację Odzysku Opakowań S.A. Razem przyczyniamy się do zwiększenia świadomości społeczeństwa i przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz zrozumienia korzyści społecznych i ekonomicznych z prowadzenia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

 

Certyfikat Interseroh 2020                   certyfikat interseroh