Owady zapylające znajdują u nas schronienie

hotel dla owadów

Zmiany klimatyczne są faktem, dlatego Grupa Saint-Gobain postawiła sobie za cel neutralność emisyjną do 2050 roku. Plan jest ambitny i dotyczy przede wszystkim funkcjonowania naszych zakładów na świecie. W naszych codziennych działaniach stawiamy także na drobne inicjatywy proekologiczne w myśl zasady „wielkich małych kroków”. Każde działanie stanowi cegiełkę do budowania lepszego i czystszego świata. W kreowanie inicjatyw pro środowiskowych chętnie włączają się nasi pracownicy i klienci.

Jednym z ostatnich pomysłów był hotel dla owadów pożytecznych. Skąd ten pomysł? Niestety, populacja owadów zapylających spada. Jest to spowodowane opryskami roślin, ale także inną działalnością człowieka, np. wypalaniem traw, spalaniem liści, wycinaniem drzew z dziuplami, likwidacją przydrożnych alei. To wszystko sprawia, że odbieramy dzikim owadom miejsca do gniazdowania i wylęgu. Od kilku lat popularne stają się hotele dla owadów, w których pożyteczne owady znajdują schronienie. My także chcieliśmy przyłączyć się do ochrony owadów zapylających.

Pieniądze na jego zakup zgromadziliśmy wspólnie z naszymi klientami. Dziś na terenie naszej firmy stoi pierwszy hotel Saint-Gobain dla różnych owadów. Zapewni on schronienie i umożliwi budowę gniazd pożytecznym dzikim owadom zapylającym i niszczącym szkodniki. Znaleźć w nim mogą schronienie pszczoły murarki, motyle, biedronki, złotooki i inne gatunki.

Z naszych obserwacji wynika, że pierwsi mieszańcy już testują hotel. Mamy nadzieję, że wkrótce zamieszka w nim kilka gatunków.