Odkryj nasz "purpose" - cel nadrzędny Saint-Gobain

 

SGA image

 

Nasz cel wyznacza kurs dla naszej wspólnej przyszłości. Razem z naszymi klientami i dla nich projektujemy, produkujemy i dystrybuujemy materiały i rozwiązania, które mają pozytywny wpływ na życie wszystkich i zapewniają dobre samopoczucie, jakość życia i wydajność, jednocześnie dbając o naszą planetę.

Nasz cel odzwierciedla to, kim jesteśmy. Nasza 350-letnia historia, nasza zbiorowa siła i nasze przywództwo dają nam podstawy do dalszego rozwoju w sposób zintegrowany, zajmujący się głównymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością, zmianami klimatu, ochroną zasobów i walką z nierównościami.

Jesteśmy zarówno międzynarodową firmą z wieloma lokalizacjami, w pełni zintegrowaną z terytoriami, na których działamy, aby wspierać ich witalność i pomagać budować bardziej sprawiedliwy i zrównoważony, otwarty i angażujący świat.

Naszym celem jest wezwanie do działania. Nasze podejście jest wyraźnie ukierunkowane na przyszłość, która wraz z naszymi klientami, partnerami i wszystkimi naszymi interesariuszami kieruje naszymi działaniami, aby wyzwolić indywidualne i zbiorowe aspiracje oraz umożliwić każdemu lepsze życie na świecie. Wzywa nas do otwartego wprowadzania innowacji, z ciągle odnawiającą się ambicją lepszego zjednoczenia ludzkości i natury dla wspólnego dobra.

Nasz cel opiera się na wartościach, którymi się kierujemy. Prowadzimy naszą działalność zgodnie z zasadami postępowania oraz wartościami humanistycznymi, które przenikają naszą kulturę korporacyjną. Słuchanie, dialog, troska, zaufanie, solidarność i szacunek dla odmienności są podstawą naszego zaangażowania.

 

MAKING THE WORLD A BETTER HOME