Chronimy klimat przez recykling

Saint-Gobain HPM Polska uczestniczy w programie Resources Saved. Oznacza to, że chroni klimat poprzez recykling. Dzięki współpracy z firmą Interseroh odzyskano z opakowań wprowadzonych przez naszą spółkę na rynek polski następujące surowce: stal, drewno, papier i tekturę, tworzywa sztuczne.

Takie działania mają swoje wymierne korzyści dla naszego klimatu.

W 2020 roku, dzięki recyklingowi surowców zaoszczędziliśmy 5 715 ton zasobów oraz zredukowaliśmy emisję gazów cieplarnianych o 801 ton. Potwierdzeniem tego faktu jest certyfikat, który otrzymaliśmy od firmy Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań.

W naszej codziennej działalności podejmujemy coraz to nowsze inicjatywy o pozytywnym wpływie na środowisko naturalne, realizując nasz cel nadrzędny „Making the World a Better Home”.

 

Certyfikat_CO2