Certificate resources SAVED 2022

Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o. współpracując z Interzero wniosła indywidualny wkład w ochronę środowiska i surowców pierwotnych w 2022 roku.

Poprzez recykling surowców wtórnych obliczono:

2.850 ton

oszczędność zasobów podstawowych i dodatkowo

269 ton

oszczędność gazów cieplarnianych.*

 

certyfikat resources saved

 

 

*Źródło: Metodologia obliczeń wg instytutu Fraunhofer w oparciu o dane z roku 2021