Bezpieczeństwo narzędzi ściernych w centrum zainteresowania

oSa_SafeIsSuper_grafikaW październiku oSa® (Organizacja Bespieczeństwa Narzędzi Ściernych) wdraża nową kampanię Dni Bezpieczeństwa oSa #oSaSAFTEYDAYS , aby zwrócić uwagę na bezpiecześńtwo narzędzi i zapobieganie wypadkom w miejscu pracy.

Stosownie do „Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy”, oSa wspiera swoich członków w promowaniu bezpiecznych produktów i praktyk. Kampania ma na celu dotarcie do pracowników i decydentów kupujących narzędzia ścierne, aby dokonać bezpiecznego wyboru. Mamy nadzieję, że zwiększając rozpoznawalność i zrozumienie symbolu oSa, użytkownicy będą wybierać certyfikowane marki, których produkty przeszły rygorystyczne testy wydajności i jakości.

Dumni z bycia członkiem założycielem oSaLogo oSa

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące materiałów ściernych nie są jeszcze wiążące na całym świecie, a niebezpieczne produkty ścierne istnieją, stanowiąc poważne zagrożenie dla życia i zdrowia. Dlatego w Saint-Gobain Abrasives jesteśmy dumni z bycia członkiem założycielem oSa, produkującym narzędzia ścierne z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa.
Zapobieganie wypadkom i wydajność to kluczowe czynniki w naszym dążeniu do ciągłego doskonalenia. Niezależnie od tego, czy są to tarcze do cięcia, tarcze do szlifowania, tarcze lamelkowe lub fibrowe, tarcze diamentowe czy ściernice spojone, zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo i kontrolę jakości. Gwarantuje to, że każdy produkt wysyłany z naszych zakładów produkcyjnych dociera do naszych użytkowników końcowych w najlepszym stanie, co daje poczucie bezpieczeństwa podczas korzystania z produktu Saint-Gobain.

Rygorystyczne testowanie i monitorowanie produktu

Używanie symbolu oSa na produktach i często ich opakowaniach wskazuje, że przeszły one szczegółowe procedury testowania.

testy produktów spojonych
Wymagania różnią się w zależności od rodziny produktów, w przypadku ściernic spojonych produkty poddawane są testom szybkości rozerwania, testom udarności bocznej, testom wyważania oraz pomiarom wymiarów i ważeniu (zgodnie z przepisami EN 12413).
 
testy produktów diamentowych
Produkty superścierne/diamentowe są testowane pod kątem szybkości, zginania (diamentowe tarcze do cięcia), ścinania (przenośne tarcze talerzowe/garnkowe), rozciągania (druty diamentowe), a tarcze również poddawane są testom rozciągania (zgodnie z przepisami EN 13236).
testy produktów nasypowych
Produkty ścierne nasypowe poddawane są również testom prędkości, ciężarowi wymiarowemu i pomiarom, a także testom wilgotności (zgodnie z normą EN 13743). 

Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa

Oprócz testowania produktów niezbędne jest również monitorowanie i kontrola produkcji, aby zapewnić utrzymanie i rozwój standardów zgodnie z postępem technologicznym i metodologicznym. Wszystkie firmy członkowskie oSa muszą przejść rygorystyczne procedury audytu w celu certyfikacji zarządzania jakością i dokumentowania procesów. Ta dokumentacja umożliwia identyfikowalność z producentem, co oznacza, że każde narzędzie ścierne spojone, diamentowe lub nasypowe oznaczone znakiem towarowym oSa można w dowolnym momencie prześledzić wstecz do dokładnego zakładu i partii.
Członkostwo w oSa oznacza nie tylko, że nasze produkty są testowane pod kątem bezpieczeństwa, ale także przestrzegamy standardów etycznych w naszych procesach biznesowych i produkcyjnych. W związku z tym przestrzegamy wszystkich lokalnych i krajowych przepisów dotyczących zdrowia, opieki i bezpieczeństwa w zakresie ochrony środowiska.
Więcej informacji na temat BHP i zgodności jakościowej można znaleźć na stronie internetowej oSa: www.osa-abrasives.org
 

 

Jak wyjaśnia Christian Bako, dyrektor generalny Saint-Gobain Abrasives na Europę Środkową i członek rady nadzorczej oSa, znaczenia bezpieczeństwa ściernego nie można nie docenić. „Biorąc pod uwagę dużą prędkość obrotową, dorównującą w niektórych przypadkach prędkości bolidów Formuły 1, wypadki z narzędziami ściernymi mogą mieć poważne, czasem śmiertelne konsekwencje. Niestety, na poziomie światowym nadal jest zbyt wiele takich wypadków spowodowanych narzędziami ściernymi. Dlatego wspólnie z oSa angażujemy się w dostarczanie bezpiecznych narzędzi ściernych wszystkim użytkownikom naszych produktów, co doskonale wpisuje się w naszą wizję „Zaprojektuj bezpieczniejszy, lepszy i bardziej ekologiczny świat”.

 


#oSaSAFETYDAYS

Przez cały październik będziemy wspierać inicjatywę Dni Bezpieczeństwa dzięki nowym materiałom wideo „Dlaczego bezpiecześńtwo ma zanczenie” i poradom naszego eksperta ds. narzędzi ściernych.
Aby je zobaczyć wejdź na nasz kanał Norton Abrasives EMEA YouTube.
Ponadto zwróć uwagę na naszą kampanię w mediach społecznościowych na Facebooku, na którym będziemy udostępniać informacje i zalecenia w celu wsparcia kampanii bezpieczeństwa.