Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Saint-Gobain HPM Polska pracodawcą przyjaznym Pracownikom! Z dumą informujemy, że w 2017 roku zostaliśmy wyróżnieni tym tytułem. Nagroda przyznawana jest w ramach konkursu organizowanego od 2008 roku przez NSZZ "Solidarność" pod patronatem Prezydenta RP. Kandydaci wyłaniani sa na podstawie wniosków lokalnych związków zawodowych. Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. 

Dłonie

fot. M. Żegliński, źródło: http://www.solidarnosc.org.pl/pracodawca-przyjazny

Udostępnij