Na przestrzeni ostatnich lat Saint Gobain uzyskało szereg nagród, które traktuje w sposób wyjątkowy i przyjmuje z dumą. 

 

Mecum Organizator Perła Solidarność

Statuetka „Mecum Tutissimus Ibis”, czyli „Ze mną będziesz najbezpieczniejszy”. Nagroda jest dowodem na to, że nie rzucamy słów na wiatr i każdego dnia wcielamy w życie hasło "Nic nie jest tak ważne, aby nie było wykonane bezpiecznie".

I miejsce  w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” na szczeblu regionalnym, w kategorii pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników. 

Nagroda "Perła Diabetologi 2017", którą firma Saint Gobain została uhonorowana za aktywizację zawodową pracowników poprzez działania prozdrowotne. 

"Pracodawca Przyjazny Pracownikom" to nagroda, którą zostaliśmy wyróżnieni w ramach konkursu organizowanego od 2008 roku przez NSZZ "Solidarność".  Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy.