Vår forpliktelse til
bærekraftig utvikling

 

I 2014 lanserte Saint-Gobain Abrasives et nytt program for holdbar utvikling i linje med våre visjoner
og vurderinger. Denne 5-punkts planen understreker vårt engasjement ved å være et verdensledende selskap som tar ansvar for en holdbar utvikling- Vi har gjort framsteg i miljøarbeidet og oppnådd resultat på flere viktige områder.

 


 

We will offer powerful, precise and user friendly solutions, which will enable our customers to shape and surface-finish all types of materials even in the most complex and challenging applications.

Føre en ambisiøs politikk for å stadig forbedre helse og sikkerhet på arbeidsplassen

 


Sikkerhet er vår aller største prioritet: Antall fraværsulykker har blitt redusert fem ganger på ti år.


Alle operatører blir individuelt vurderte minst tre ganger pr. år gjennom SMAT-programmet (Senior Management Audit Tool): 33480 individuelle SMAT-er ble utført på verdensbasis i 2014


66969 timer med trening på verdensbasis på Saint-Gobain sikkerhetsstandarder i 2014


Reduksjon av belastning på arbeidsplassen: eksponering for støy, gjentakende oppgaver, sikkerhet, ergonomi ...


Reduksjon av eksponering for kjemikalier


Årlig EHS-dag på verdensbasis


Sustainability 2

Å kontinuerlig oppmuntre til personlig utvikling for våre ansatte

 


Saint-Gobain ble utnevnt til Top Employer 2015 for tredje år på rad


Spesielt fokus på mangfold, opplæring og karrierestyring


Abra+ gir konkrete eksponering av våre unge talenter til toppledelse


Over 60 treningskurs tilbudt av Saint-Gobain Abrasives University og Saint-Gobain Training


Systematiske undersøkelser rundt medarbeidertilfredshet


Sustainability 3

Å være en ansvarlig og bærekraftig aktør internasjonalt og i de lokalsamfunnene vi opererer i

 


Grunnleggende medlemmer av FEPA og oSa, som aktivt fremmer sikkerheten ved bruk av slipemidler


Retningslinjer for bærekraftig utvikling revidert av VERITAS


Sponsorer i lokalsamfunn gjennom initiativ som sosial mobilitet, oppvarming av lokale skoler...


Omfattende utrulling av de internasjonale standardene ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001


Intern testing og sertifisering basert på følgende sikkerhetsstandarder:

EN12413: 1999 ( Bundne slipemidler)     EN13743: 2002 ( Smergellerret)     
EN13236: 2001 (Diamant og CBN slipemidler)     EN13236: 2001 (Diamantblader)


Saint-Gobain støtter Caring for Climate statement og CEO Water Mandate for Water Resource Protection (som del av FNs tusenårsmål)


Dokumenter for tredjepartsleverandører, tømmerreguleringer, CSR-evalueringer og -revisjoner, Følge prosess, mineralpolitikk...


Saint-Gobain er medlem av United Nations Global Compact


Sustainability 4

Å minimere miljøavtrykket av vår virksomhet med fem prioriteringer

 


Øke energieffektiviteten i produksjonen vår


Øke bruken av resirkulerte råvarer ved fabrikkene våre


Redusere CO2-utslipp


Optimalisere vannressursene våre


Strenge retningslinjer for avfallssortering


Sustainability 5

Kontinuerlig utvikle miljøvennlige produkter

 


Den første slipemiddel-produsenten som produserer FSC®-produkter


Bruk av naturlige harpiks og resirkulert korn


Slipeprodukter og løsninger med høy ytelse som hjelper til med å redusere miljømessig påvirkning og forbrukereksponering.

• lite støy

• lav vibrasjon

• lite støv