Saint-Gobain Surface Solutions investerer i ISYBOT

ISYBOT henter inn 3 millioner euro fra Saint-Gobain Surface Solutions og CEA INVESTISSEMENT

ISYBOT-web-header-tint

Paris, 14. juni 2023 - ISYBOT, et fransk oppstartsfirma som utvikler samarbeidende roboter for industrien («koboter»), har i dag hentet inn 3 millioner euro i ny kapital fra Saint-Gobain Surface Solutions, CEA Investissement samt tidligere investorer (KAROT CAPITAL, CALAO FINANCE).

Selskapet har satt seg tre mål for kapitalinnhentingen: å utvikle sitt internasjonale salgsnettverk, skape nye bruksområder for koboter og utvide produktsortimentet.

 


Vil bli en viktig aktør innen interaktiv kobotindustri i Europa! 

Cobot App imageISYBOT konstruerer, monterer og markedsfører kollaborative roboter («koboter») for sliping og polering. SNCF, AIRBUS, SAFRAN, IVECO, AIR France INDUSTRIES og BENETEAU bruker slike roboter daglig.

ISYBOT gir et bredere svar på automatiseringen av oppgaver som krever menneskelige operatører, ved å bistå og erstatte vedkommende i de mer trettende og repeterende aspektene ved disse oppgavene. Derfor har ISYBOT konstruert den første virkelig interaktive koboten som kan brukes av hvem som helst.

Koboten viderefører operatørenes kunnskap, noe som gir produktivitetsgevinster selv ved små produksjonsserier.
Siden oppstarten i slutten av 2016 har ISYBOT inngått avtaler med flere store produsenter og fått bekreftet at gyldigheten i firmaets visjon om fruktbar oppgavedeling mellom menneske og robot. I dag kan ISYBOT markere ferdigstillelsen av sin 50. kobot.

Som alle koboter kan de øke produktiviteten og standardisere kvaliteten i en oppgave. Men i tillegg til tradisjonelle koboter får operatørene (som ofte er karosserimekanikere) opplæring i ISYBOT-koboten på mindre enn en halv dag, og kan umiddelbart programmere og bruke den hvor som helst i anlegget.

Samtidig ivaretar ISYBOT utfordringer innen samfunnsansvars, som å bevare menneskelig kompetanse med en kobot som er trygg og intuitiv å programmere, fokusere operatørens tid på verdiskapning og selvfølgelig redusere muskel- og skjelettlidelser (som gir opphav til 1 milliard euro i sykepenger bare i Frankrike hvert år).

ISYBOT har dermed skapt en smidig automatisering, et unikt konsept basert på et stort teknologisk gjennombrudd: i koboten er vanlige tannhjul erstattet med kuleløpsskruer og kabler (CEA-patenter). Denne viktige endringen gir ISYBOTs koboter mulighet til styre kraften som påføres, og dermed slipetrykket, uten bruk av sensor. Kobotene blir også tryggere og enklere å bruke på grunn av mye lavere treghet og friksjon.

Med denne kapitalinnhentingen og det strategiske partnerskapet med Saint-Gobain Surface Solutions vil ISYBOT i løpet av de neste årene utvide sitt salgsnettverk i Europa og sine kobotapplikasjoner, samt lansere en kobot med 20 kg lastekapasitet.

 

«Med støtte fra et kobotikkmarked som vokser med 55 % i året, og med den banebrytende teknologien vår partner CEA står bak, har ISYBOT-teamet vist hva de er i stand til å prestere. Med denne tilføringen av ny kapital og dette strukturelle partnerskapet har vi nå alle forutsetninger for å bli ledende i Europa på det interaktive kobotikkmarkedet», forklarer Yvan Measson, medgrunnlegger og administrerende direktør i ISYBOT.

 

«Vi er glade for å bli en referansepartner for ISYBOT, som har imponert oss med brukervennlighet og ytelse på selv de mest krevende bruksområder. Vi er overbevist om at vi ved å slå sammen kunnskapene våre vil kunne demokratisere automatiseringen av sliping og etterbehandling og tilby brukerne en effektiv og miljøansvarlig løsning for bearbeiding av overflater i bygg-, mobilitets- og industrimarkedet», forklarer Sami Chahrour, administrerende direktør for Saint-Gobain Surface Solutions France.

 


Sg logo

Om Saint-Gobain Surface Solutions

Saint-Gobain Surface Solutions er et globalt selskap som designer og produserer løsninger med høy ytelse gjennom sitt produktutvalg av slipemidler, lim, tetningsmidler, teip, komposittmaterialer og filmer. 

De effektive, nøyaktige og brukervennlige løsningene gjør det mulig for kundene å forme, beskytte og binde sammen overflater av alle materialer til de mest komplekse og utfordrende bruksområdene. I tett samarbeid med kunder, ekspertpartnere og sluttbrukere designer og leverer Saint-Gobain Surface Solutions skreddersydde løsninger som sikrer det beste alternativet når det gjelder ytelse, kostnader og sikkerhet.

Vi er en del av Saint-Gobain-konsernet og har tro på fremgang og ønsker å forbedre helse og velvære for både den enkelte og for allmennheten. Vi er overbevist om at løsninger som dekker alles grunnleggende behov og gjør det mulig for oss å leve bedre sammen uten å sette fremtidige generasjoner i fare, ennå ikke er oppfunnet. Vårt engasjement for å nå dette ambisiøse målet styres av vårt felles motto: «transforming surfaces… and beyond – making the world a better home».

Finn ut mer om dette: www.linkedin.com/company/saint-gobain-surface-solutions

 


CEA logo

Om CEA Investissement

CEA Investissement er et 100 % heleid datterselskap av CEA, som forvalter en portefølje av strategiske kapitalinvesteringer. Selskapets kapital er på 72 millioner euro.

CEA Investissement investerer i oppstartsbedrifter med et todelt mål: et mål om verdiskaping (legge til rette for fremvekst og utvikling av høyteknologiske selskaper som utnytter forskningsresultater) og et finansielt mål (sikre avkastning på investeringene).

På den måten støtter CEA Investissement strategiske sektorer, er medstifter av oppstartsbedrifter i forbindelse med spin-offs (CEAs såkapital) og tar eierandeler i investeringsfond.

CEA Investissement rådgis og drives av forvaltningsselskapet Supernova Invest.

Finn ut mer om dette: https://www.cea-investissement.com/

 


KAROT Capital logo

Om Karot Capital

Karot Capital investerer mellom 500 000 og 2 millioner euro i unge, innovative selskaper sammen med engasjerte gründere, hovedsakelig innen dypteknologi, helsetjenester og disruptive løsninger for forbrukere.

Karot Capital støtter for tiden femten ulike team.

Finn ut mer om dette: https://karot.capital/en/en-home/ 

 


CALAO finace logo

Om Calao Finance

CALAO FINANCE er et uavhengig private equity-selskap som spesialiserer seg på finansiering av små og mellomstore bedrifter i Europa. Selskapet er autorisert og regulert av de franske finansmyndighetene (Autorité des Marchés Financiers) og tilbyr en rekke investeringsløsninger innen private equity.

Selskapet har et team på rundt tjue investeringseksperter og bransjeeksperter. Fond som Calao Finance er rådgiver for eller forvalter, og som er rettet mot private, profesjonelle og institusjonelle investorer, har bidratt til å finansiere 111 små og mellomstore bedrifter i Frankrike. Forvaltningsselskapet har undertegnet Principles for Responsible Investment (PRI), som er initiert av De forente nasjoner (FN).

Finn ut mer om dette: https://www.calaofinance.com/

 


SOCO MORE logo

Om Socomore Ventures

Socomore Ventures er et investeringsfond som støtter oppstartsbedrifter og teknologier som er relevante for SOCOMORE-konsernet. Investeringene fokuserer på disruptiv industriteknologi med eksisterende eller potensielle bruksområder innen luftfarts-, transport- og energimarkedene.