Saint-Gobain Abrasives sertifiserer sin produksjonsprosess

Saint-Gobain Abrasives - SEAMSaint-Gobain Abrasives sertifiserer sin produksjonsprosess som bærekraftig

SEAM-programmet mottar EU-sertifiseringsmerke fra EUIPO

Saint-Gobain Abrasives, medlem av SEAM, et bærekrafts program forvaltet av FEPA, Federation of European Producers of Abrasives, kan nå sertifisere at produktene er produsert ved hjelp av en bærekraftig produksjonsprosess ved å bære SEAM logo på emballasjen og markedsføringen.

“SEAM har vært en fantastisk katalysator for å sette i gang hele slipebransjen og dens forsyningskjede på bærekrafts reise. Som et grunnlegger og aktivt medlem av SEAM, er Saint-Gobain Abrasives fullt engasjert, vi har forpliktet teamene våre mot karbonnøytralitet, vannutslipp og eliminering av avfall, for å bidra til å gjøre vår rolle i å gjøre verden til et bedre hjem. Det er mer enn en forventning, det å gi et positivt bidrag har blitt et krav for våre ansatte og våre interessenter, og vi er forpliktet til å rapportere årlig om våre resultater ved å publisere utviklingen av indikatorene for bærekraft og ansvar uttalte Xavier Orlhac, visepresident Saint-Gobain Abrasives, Europa Midt-Øst-Afrika.

SEAM-programmet veileder medlemsbedrifter til kontinuerlig å forbedre produksjonsmetodene ved å fokusere sin innsats på spesifikke mål som faller inn under de tre søylene for bærekraft: miljø, arbeidskraft, økonomi. Medlemmer av SEAM-programmet har valgt bærekraftige mål i 2020 og jobber nå med å forbedre resultatene med en statusrapport som skal publiseres i oktober.

 

Om SEAM:
The Sustainable European Abrasive Manufacturers (SEAM) forplikter seg til kontinuerlig å forbedre sine miljø-, arbeids- og produksjonsprosesser.

SEAM-programmet garanterer at SEAM-medlemmer, alle fra den slipende forsyningsverdikjeden, produserer, behandler, leverer, distribuerer slipemidler i henhold til bærekrafts standardene med hensyn til miljøeffektivitet (avfall, energi, ressurs), helse- og sikkerhetskvalitet og innovativ produksjon prosesser.