Ny sheriff i by'n !

Health and safety sheriff

Saint-Gobain Abrasives anlegget i Eskişehir, Tyrkia, er de verdige vinnere av vår "Reshaping Your World" Award for 2018 for deres implementering av deres banebrytende "Safety Sheriff" -prosjekt.

Forutsetningen for Safety Sheriff-prosjektet er å skape en kultur av helse og sikkerhet i produksjonsanlegget; øke betydning av dette i de ansattes sinn i den grad beste praksis blir en naturlig del av hverdagen. I utgangspunktet er en frivillig valgt fra arbeidsstyrken og gitt tittelen "Safety Sheriff". Denne personen er da bemyndiget til å overvåke og fungere som politi for Saint-Gobain's sikkerhetsstandarder for anlegget.

Selv om alle ansatte hos Eskişehir har regelmessig helse- og sikkerhetsopplæring, gjennomgår sikkerhetskjerfen omfattende tilleggsopplæring for å bli en ekspert og et referansepunkt for alle kolleger. I tråd med deres ansvar er sheriffen gitt myndighet til å varsle og rådgive sine kolleger om atferd og forhold som ikke oppfyller sikkerhetsstandardene som forventes av Saint-Gobain. Eventuelle farlige forhold eller farlige situasjoner rapporteres øyeblikkelig til deres linjeleder og EHS-leder, og tiltakene iverksettes tilsvarende. Sheriffen er også ansvarlig for periodisk rapportering av funnene sine, som er gjort for å sikre at kontinuerlige forbedringer gjøres på anlegget.

Siden implementeringen av Safety Sheriff-prosjektet har Eskişehir vist betydelige forbedringer i deres helse- og sikkerhetsrutiner og med bakgrunn i dette satt ut til andre Saint-Gobain Abrasives anlegg.