Belangrijke mededeling: deze website wordt op 31 mei vervangen door de nieuwe Saint-Gobain Surface Solutions-site klik om te bezoeken

Ons doel: Making the world a better home!

 

SGA image

Ons doel bepaalt de koers van onze gemeenschappelijke toekomst. Werken aan een betere leefomgeving voor ons gezamenlijke perspectief. Werken aan duurzame ontwikkelingen om de opwarming van de aarde te reduceren. Verder blijven werken aan een betere leefomgeving, zodat een ieder gelijke kansen heeft. Wij ontwikkelen, produceren en distribueren materialen en oplossingen door ons te verdiepen in de markt en de eisen van de eindgebruikers. Onze materialen en oplossingen dienen een positieve impact te hebben op ieders leven, zorg voor welzijn, levenskwaliteit en prestaties, met aandacht voor de planeet.

Ons doel weerspiegelt wie we zijn. Met de ruim 350 jaar ervaring in combinatie met onze collectieve krachten en ons leiderschap zijn wij in staat om onze ontwikkelingen op een solidaire manier voort te zetten. Het aanpakken van grote uitdagingen waarmee de bevolking en het milieu worden geconfronteerd, zoals klimaatverandering, bescherming van natuurlijke bronnen en de strijd tegen ongelijkheid.

Wij zijn een internationale onderneming met fabrieken op verschillende locaties. In de gebieden waar wij volledig geïntegreerd zijn bieden wij ondersteuning en bouwen wij aan een meer rechtvaardige en meer duurzame, open en betrokken wereld.

Ons doel is een oproep tot actie. Onze aanpak is duidelijk gericht op de toekomst. Samen met onze klanten en partners vormt ons doel de leidraad om individuele en collectieve ambities te ontplooien en iedereen in staat te stellen in een betere wereld te leven. Het zet ons aan om openlijk te innoveren met het blijvende plan om mens en natuur beter te verenigen voor een algemeen gezonde leefomgeving.

Ons doel is gebaseerd op waarden die ons leiden. Wij voeren onze activiteiten uit in overeenstemming met de gedrags- en handelingsrichtlijnen en de humanistische waarden die onze bedrijfscultuur doordringen. Die activiteiten uiten wij door te luisteren, gesprekken te voeren, zorg te dragen, vertrouwen hebben, solidair en respectvol te zijn aan iedereen.

Dit is de fundamentele ambitie van ons doel: elke dag handelen om van de wereld een nog mooiere en meer duurzame leefomgeving te maken.