Klimaatneutraal in 2050: SAINT-GOBAIN ABRASIVES GAAT NAFTALEEN VRIJ

Tree-image-WEB

Klimaatmitigatie betekent het beperken van de CO2-intensiteit van het wereldwijde energieverbruik. Voor Saint-Gobain is dat doel helder: in 2050 mogen wij niet meer koolstofdioxide uitstoten dan dat wij absorberen. We moeten CO2-neutraal zijn!

Deze toewijding om CO2-neutraal te zijn in 2050 ligt geworteld in een lange geschiedenis van het verminderen van onze impact als bedrijf op het milieu. Het is onlosmakelijk verbonden met onze ambitie om klanten oplossingen te bieden die hen helpen om minder CO2 uit te stoten dan ze absorberen en daarmee hun eigen ecologische footprint te verminderen. Onze ambitie om CO2-neutraal te worden is ook een zeer concrete uiting van ons doel: Making the world a better home. 

Tijdens dit traject gaan we een reeks methoden toepassen om onze directe emissies op onze locaties (scope 1), indirecte emissies die voornamelijk verband houden met het gebruik van elektriciteit (scope 2), en emissies stroomopwaarts en stroomafwaarts van onze waardeketen (scope 3) verminderen. Deze methoden omvatten productontwerp en nieuwe samenstelling voor materialen, het energie-efficiënter maken van industriële processen, het verschuiven van onze energiemix naar koolstofarme en duurzame bronnen, het samenwerken met partners die grondstoffen leveren en degenen die onze producten vervoeren om hun emissies te verlagen, en ten slotte het onderzoeken van oplossingen voor het opvangen en opslaan van koolstof voor resterende emissies.

We zien onze doelstellingen in stappen - de eersten hebben betrekking op reducties in Scope 1- en Scope 2-emissies tegen 2025, en vanuit daar streven we verder naar bredere en nog ambitieuzer verminderen van emissies rondd 2030.

Minder koolstofintensieve grondstoffen gebruiken – duurzamere alternatieven vinden

Al tientallen jaren wordt naftaleen gebruikt door de Abrasives industrie als een porie-inductie middel bij de productie van keramisch gebonden slijpmiddelen. Bij Saint-Gobain Abrasives is het in vele merken toegepast, waaronder Norton Poros 2, waar de speciaal ontworpen porositeit een hoge productiviteit mogelijk heeft gemaakt voor belangrijke markten zoals de lucht- en ruimtevaart en industriële gasturbines. Hoewel naftaleen veel technische voordelen heeft gebracht waardoor zeer open en poreuze slijpschijven mogelijk werden, bracht het ook gezondheids- en milieueffecten met zich mee die we wilden veranderen.

In de slijpmiddelenindustrie zijn al tientallen jaren testen gedaan met vervangende materialen, maar naftaleen bleek uiterst moeilijk te vervangen. In de afgelopen jaren werden echter andere perspectieven overwogen - in plaats van te proberen naftaleen te vervangen door een ander materiaal, nam Saint-Gobain Abrasives een vrij radicaal en meer holistisch besluit om onze slijpschijven volledig opnieuw te ontwerpen. Nieuwe processen, nieuwe korreltechnologie, nieuwe productietechnieken en nieuwe grondstoffen werden ontwikkeld. Na strenge kwaliteitstesten in onze slijpcentra en universiteiten, in externe testfaciliteiten en door validatietesten bij klanten met zeer veeleisende werkstukken, zijn we ervan overtuigd dat we de juiste technologie in huis hebben om 'naftaleenvrij' te werken.

 

IMG_7895

 

Nieuwe producttechnologieën werden gelanceerd, waaronder Norton Vitrium3 Creepfeed, Norton Vortex 2 en Norton Quantum X. Begin 2020 werd het volgende ambitieuze doel gesteld, van Saint-Gobain Abrasives een naftaleen vrije fabrikant te maken tegen het einde van 2020. Er volgde een intensieve uitrol, die helaas werd gehinderd door de Covid pandemie. Er gingen enkele maanden verloren, maar dankzij de sterke samenwerking en inzet van onze operationele teams en klanten werden duizenden producten getest en geconverteerd. Hierdoor werd de oorspronkelijke doelstelling om tegen eind 2020 naftaleenvrij te zijn, gerealiseerd. We hadden niet alleen een milieuvriendelijker product, maar ook een product dat beter presteerde dan onze door naftaleen geproduceerde slijpmiddelen, waardoor onze klanten extra prestatievoordelen kregen. Het netto-effect op onze koolstof-footprint wordt geraamd op -30% vermindering in absolute termen in vergelijking met de productievolumes (met naftaleen) in 2019.

"De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat decarbonisatie alleen collectief kan zijn. Alle betrokken spelers moeten op één lijn zitten en er moet een gemeenschappelijke aanpak zijn om vooruitgang te boeken."

Op basis hiervan kan er worden gesteld dat het ook zeker gaat over de diepere transformatie van bedrijven en waardeketens – wat betekent dat het ook een kans is voor groei en innovatie. We blijven de fabricage van onze producten en industriële processen opnieuw uitvinden evenals het verbeteren van kwaliteit en prestaties van onze oplossingen. De circulaire economie daagt ons uit om het beter te doen met minder en daar spelen we nu op in. 

Echter, we weten dat een CO2-neutrale economie alleen niet genoeg is om klimaatverandering tegen te gaan. We moeten beginnen met het koolstofvrij maken van de technologieën van morgen en ons voorbereiden om ze aan te passen aan de toekomstige eisen van een duurzame transitie. Het is nog niet te laat – maar het is tijd om het tempo op te voeren.  

Xavier Orlhac

Xavier Orlhac
Vice President Saint-Gobain Abrasives EMEA, Vice President FEPA