Saint-Gobain Surface Solutions sijoittaa ISYBOTiin

ISYBOT kerännyt 3 miljoonan euron rahoituksen Saint-Gobain Surface Solutions- ja CEA INVESTISSEMENT -yhtiöiltä

ISYBOT-web-header-tint

Pariisi, 14.6.2023 – ISYBOT on ranskalainen startup-yritys, joka suunnittelee teollisuuden yhteistyörobotteja (coboteja). Yritys julkistaa tänään keränneensä 3 miljoonan euron rahoituksen Saint-Gobain Surface Solutions- ja CEA Investissement -yhtiöiltä sekä aiemmilta sijoittajiltaan (KAROT CAPITAL, CALAO FINANCE).

Tämän rahoituskierroksen yhteydessä yritys on asettanut itselleen kolme tavoitetta: kansainvälisen myyntiverkoston kehittämisen, yhteistyörobottien uusien käyttösovellusten kehittämisen sekä tuotevalikoiman laajentamisen.

 


Merkittäväksi eurooppalaistoimijaksi vuorovaikutteisten yhteistyörobottien alalla! 

Cobot App imageISYBOT suunnittelee, kokoaa ja markkinoi hiontaan, hiertoon ja kiillotukseen tarkoitettuja yhteistyörobotteja (coboteja). SNCF, AIRBUS, SAFRAN, IVECO, AIR France INDUSTRIES ja BENETEAU käyttävät yrityksen robotteja päivittäisissä toiminnoissaan.

ISYBOT tarjoaa entistä kokonaisvaltaisemman ratkaisun ihmiskäyttäjää edellyttävien tehtävien automatisointiin auttamalla käyttäjää ja korvaamalla tämän väsyttävissä ja toisteisissa työvaiheissa. Tältä pohjalta ISYBOT on suunnitellut ensimmäisen aidosti vuorovaikutteisen yhteistyörobotin, jota jokainen voi käyttää.

Yhteistyörobotti laajentaa käyttäjän osaamista ja mahdollistaa tuottavuuden kasvun pienissäkin tuotantoerissä.

Vuonna 2016 perustettu ISYBOT on saavuttanut merkittävien valmistajien luottamuksen ja osoittanut toteuttamiskelpoiseksi visionsa, jonka mukaan tehtävät todella voidaan jakaa onnistuneesti ihmisen ja robotin välillä. Nyt ISYBOT juhlii 50. yhteistyörobottinsa valmistumista.

Yhteistyörobottien perusajatuksen mukaisesti nämä järjestelmät pystyvät suorittamaan tehtävänsä tasalaatuisesti. Perinteisistä yhteistyöroboteista poiketen ISYBOT-yhteistyörobottien käyttäjät (jotka ovat usein runkojen korjaajia) voidaan kuitenkin kouluttaa alle puolessa työpäivässä, ja he voivat ohjelmoida ja käyttää yhteistyörobottia saman tien itsenäisesti missä päin tehdasta tahansa.

Samalla ISYBOT vastaa yritysten yhteiskuntavastuuta koskeviin haasteisiin varmistamalla inhimillisten taitojen säilyttämisen, yhteistyörobotin turvallisuuden ja helpon ohjelmoitavuuden, käyttäjän ajan keskittämisen lisäarvon tuottamiseen sekä luonnollisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksien vähentämisen (tuki- ja liikuntaelinsairauksista aiheutuu Ranskassa joka vuosi 1 miljardin euron kustannukset tekemättä jääneinä työpäivinä).

ISYBOT on luonut ainutlaatuisen ketterän automaation käsitteen, joka perustuu merkittävään teknologiseen läpimurtoon: yhteistyörobotin normaalien hammasvaihteiden korvaamiseen vaihteistoaktuaattoreilla ja kaapeleilla (CEA-patentit). Tämän ison muutoksen ansiosta ISYBOT-yhteistyörobotti voi hallita käytettävää voimaa ja siten hiontapainetta ilman antureita. Huomattavasti vähäisemmän inertian ja kitkan ansiosta yhteistyörobotti on myös turvallisempi ja helppokäyttöisempi.

Tämän rahoituskierroksen ja Saint-Gobain Surface Solutionsin kanssa solmitun strategisen kumppanuuden ansiosta ISYBOTin myyntiverkostoa ja yhteistyörobottisovellusten valikoimaa tullaan tulevina vuosina laajentamaan, ja lisäksi on määrä julkistaa yhteistyörobotti, jonka kuormituskyky on 20 kg.

 


”Yhteistyörobottien markkinat kasvavat 55 %:n vuosivauhtia, ja näillä markkinoilla ISYBOTin tiimi on osoittanut arvonsa mullistavalla teknologiallaan. Tämän rahoituskierroksen ja rakenteellisen kumppanuuden myötä meillä on nyt kaikki mahdollisuudet nousta Euroopan johtavaksi vuorovaikutteisten yhteistyörobottien toimittajaksi”, toteaa ISYBOTin perustajiin kuuluva CEO Yvan Measson.
 

 


”ISYBOTin ratkaisujen helppokäyttöisyys ja suorituskyky vaativimmissakin sovelluksissa on tehnyt meihin vaikutuksen, ja meillä on ilo nousta ISYBOTin referenssikumppaniksi. Olemme vakuuttuneet, että yhdistämällä osaamisemme voimme demokratisoida hionta-, hierto- ja kiillotustehtävien automaation ja tarjota käyttäjille tehokkaan, ympäristöystävällisen ratkaisun pintojen muokkaamiseen rakennus-, liikkuvuus- ja teollisuusmarkkinoilla”, kertoo Saint-Gobain Surface Solutions Francen toimitusjohtaja Sami Chahrour.
 

 


Sg logo

Saint-Gobain Surface Solutions

Saint-Gobain Surface Solutions on maailmanlaajuinen yhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa korkealaatuisia hionta-aineita, liimoja, tiivisteaineita, teippejä, komposiitteja ja kalvoja. 

Tehokkaiden, tarkkojen ja helppokäyttöisten ratkaisujen avulla asiakkaat voivat muovata, suojata ja liittää yhteen kaikkia materiaalipintoja myös erittäin monimutkaisissa ja haastavissa sovelluskohteissa. Saint-Gobain Surface Solutions tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden, asiantuntijakumppanien ja loppukäyttäjien kanssa, ja sen yksilölliset ratkaisut takaavat parhaan mahdollisen suorituskyvyn, kustannustehokkuuden ja turvallisuuden.

Osana Saint-Gobain-konsernia uskomme edistykseen ja pyrimme muuttamaan kehityksen suuntaa parantamalla yksilöiden ja yhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia. Olemme vakuuttuneet, että tarvitaan vielä paljon ratkaisuja, jotka vastaavat ihmisten keskeisiin tarpeisiin ja auttavat meitä elämään paremmin yhdessä, tulevien sukupolvien hyvinvointia vaarantamatta. Sitoutumistamme tähän kunnianhimoiseen tavoitteeseen ohjaa yhteinen mottomme: ”transforming surfaces… and beyond – making the world a better home”.

Lisätietoja: www.linkedin.com/company/saint-gobain-surface-solutions

 


CEA logo

CEA Investissement

CEA Investissement on CEA:n kokonaan omistama tytäryhtiö, joka huolehtii konsernin strategisista pääomasijoituksista. Rahastolla on 72 miljoonan euron pääoma.

CEA Investissementilla on startup-sijoituksissaan kahtalainen tavoite: yhtäältä arvonlisäys (auttaa perustamaan ja kehittämään korkean teknologian yrityksiä, jotka tuottavat suurimman osan tutkimustuloksista) ja toisaalta taloudellinen tavoite (varmistaa sijoitusten tuottavuus).

Näin CEA Investissement tukee strategisia aloja, on mukana rahoittamassa spinoff-tyyppisiä startupeja (CEA perustajaosakkaana) ja hankkii osuuksia sijoitusrahastojen osakepääomasta.

CEA Investissementin neuvonantajana ja toiminnan harjoittajana toimii hallintoyhtiö Supernova Invest.

Lisätietoja: https://www.cea-investissement.com/

 


KAROT Capital logo

Karot Capital

Karot Capital tekee 500 000–2 000 000 euron sijoituksia sitoutuneiden yrittäjien johtamiin nuoriin innovatiivisiin yrityksiin pääasiassa syväteknologian, terveydenhuollon ja mullistavien kuluttajaratkaisujen aloilla.

Karot Capital tukee tällä hetkellä viittätoista tiimiä.

Lisätietoja: https://karot.capital/en/en-home/ 

 


CALAO finace logo

Calao Finance

CALAO FINANCE on riippumaton pääomasijoitusyhtiö, joka on erikoistunut eurooppalaisten pk-yritysten rahoittamiseen. Yhtiön toimiluvasta ja sääntelystä vastaa Ranskan rahoitusviranomainen (Autorité des Marchés Financiers), ja se tarjoaa laajan valikoiman pääomasijoitusratkaisuja.

Yhtiöllä on noin 20 sijoitusammattilaisen ja toimiala-asiantuntijan tiimi. Calao Financen tukemat ja hallinnoimat rahastot on suunnattu yksityisille, ammattimaisille ja institutionaalisille sijoittajille, ja ne ovat auttaneet 111 ranskalaisen pk-yrityksen rahoittamisessa. Hallintoyhtiö on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI).

Lisätietoja: https://www.calaofinance.com/

 


SOCO MORE logo

Socomore Ventures

Socomore Ventures on sijoitusrahasto, joka tukee SOCOMORE Groupin kannalta kiinnostavia startupeja ja teknologioita. Sijoituksissaan se keskittyy uudistaviin teollisuusteknologioihin, jotka liittyvät avaruus- ja ilmailualan sekä kuljetus- ja energia-alojen olemassa oleviin tai potentiaalisiin sovelluksiin